VALKYRA - SKRIVNE ZDRUŽBE  DANAŠNJEGA SVETA?
 

KDO JE VRHOVNI LUTKAR CIVILIZACIJSKEGA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA:
Izdelujem vozle. Pod kardinalskim klobukom, skrbim za "čistost" krvi.
Prerazporejam, izbrane povzdignem in jih nato uporabim  za izvedbo svoje ideologije - namestim jih po položajih vladanja.
Izdelujem vozle. Pod kardinalskim klobukom, skrbim za "čistost" etra.
Prerazporejam, izbrane duhovnosti povzdignem in jih nato uporabim  za izvedbo svoje ideologije - namestim po položajih vladanja.

Usmerjam tiste, ki izdelujejo vozle in pod kardinalskimklobukom, skrbijo za "čistost" etra.
Prerazporejam, izbrane duhovnosti povzdignem in jih nato uporabim  za izvedbo svoje ideologije - namestim po položajih vladanja.
Interno najvišji odločevalski red, eksterno najnižji.


Cesare Orsenigo tajnik papeža Pija XI in kasneje Pija XII  zapušča poslopje Hitlerja. Spremlja ga senca t.im. reda t.im. ČRNEGA PAPEŽA v črni duhovniškem oblačilu imenovanem Manija. Red črnih papežev je zapletenejši. Glavni črni papež ima simbol črnega klobuka.


Eksterni glavni "izdelovalec vozlov", ki med podpisom konkordata z nacistično Nemčijo stoji na sami desnici poleg papeža Eugena Pacellija je Giuseppe Pizzardo.  
Levo Prelat Ludwig Kaas, vodja centra (Zentrum) stranke), ki je pomagala Hitlerju na oblast.
Eden od ključnih pogojev za podporo Hitlerju je bilo strinjanje s Konkordatom. V nasprotju s prejšnjimi obljubami se je   stranka centra 6. julija razpustila, par mesecev kasne 10. septembra 1933 je sveže postavljeni kancler - Hitler ratificiral Reichskonkordat.  Medkantonalno, nemška vlada doseže popolno prepoved tožb na političnem področju (člena 16 in 32.), Konkordat je prav tako zagotavljal zvestobo škofov in duohvnikov oblasti s prisego. Tik pred podpisom Reichskonkordata je Nemčija podpisala podobne sporazume z glavnimi protestantskimi cerkvami v Nemčiji. Več
 

Črni papež Monsignor, kaplan apostolski Protonotary dejanski odločevalec - vrhunski magik, vodja financ, supervizorji doktorjev teologije... nevidna oblast Vatikana. Če besedo VATIKAN obrnemo dobimo NAKIT-AV, torej vsepoovsod veliko praznega nakita, in dejanski oblastniki delujejo mimo načičkanosti - brez fizičnega blišča, brez nakita.

Katoliška cerkev je uradno obsodil nacistično teorijo rasizmu v Nemčiji leta 1937, s okrožnici " Mit Brennender Sorge ",

Plakat za prireditev - Passionsspiele, 21.5.1934 Zlata stilizirana os v ozadju je simbol iniciacije

 
 
V drugem delu vojne je nemška oblast, na podlagi ugotovitev, da bo prišlo do hujših motenj pri izvajanju oblasti in da je verjetnost, da vojno izgubijo precejšnja, napisala več scenarijev rešitve nacizma. 

Marca 1944 so ob vedenju da bodo  vojno izgubili sprožili sistematično plenjenje, predvsem so plenili zlato in to v zameno za "življenje" preganjanih Judov. Operacija na Madžarskem se je imenovala Margarethe, v Romuniji pa so skušali z Margarethe 2. V Madžarski so nabrali izjemne količine zlata, ki so jih kasneje prepeljali predvsem v Agentuno. Tako so postavli temelje sodobnemu fašizmu, ideologijo so nadaljevali preko "poslovanja" beri podkupovanja, prisiljevanji vodstvenih kadrov ciljne države,  izvajanji državnih udarov ipd. Kasneje pa je bilo treba tudi pobegniti.

Okrog načrtov imenovanih Walküre sta se spopadli zavezniški, toda glede načina načina rešitve, povsem drugače opredeljeni vodilni struji. Formalni cilj načrta Walküre je bil ohranitev Hitlerjeve dediščine, ena stran je to pojmovala kot ohranitev temeljnih nacističnih idej, drugi pa so hoteli ohraniti Nemčijo kljub bližajočemu se porazu. Domovinsko usmerjeni so zaradi nepopustljivosti vrhovnega vodstva postali zarotniki tako so se zoperstavili močnim organizacijam: Gestapu, SD (Sicherheitsdienst ) in SSa (Schutzstaffel). Zamenjavo oblasti naj bi izvedli  s pomočjo rezervne armade - Wehrmacht Heer.

Pomembne osebnosti takratne Nemčije so, na podlagi ugotovitev neizbežnega vojaškega poraza, hotele skleniti vojaško premirje. Tako bi namreč zavarovali svoje rojake in Nemčijo pred katastrofo popolnega poraza. Zaradi katastrofalnega vojaškega stanja v Normandiji, Afriki, Rusiji... so tovrstne kritike dobivale splošno podporo. Vedeli so, da le takojšnje premirju lahko prepreči nepotrebne številne smrti in nadaljnjo škodo Nemčiji in številnim ostalim evropskim narodom, omogoča pa tudi da aristokracija obdrži svoje privilegije. 

Med vse bolj številne "zarotnike", ki so želeli Nemčijo obvarovati posledic popolnega poraza je SS  vrinil več svojih ljudi. Zbirali so podatke o obsežnosti mreže zarotnikov.  Zaroto so SS začeli usmerjati, saj so bili "zarotniki", načrtovalci rešitve Nemčije, premočni za neposredno soočenje. Uspeli so spremeniti načrte zelo obsežne in s strani številnih podpirane zarote, tako da se je preusmerila na napad na Hitlerja v Volčjem brlogu in omejila le na prevzem oblasti v Berlinu. S tem se je predvidena akcija bistveno spremenila in zožila. Atentat naj bi izpeljal aristokrat, idealist,  polkovnik
Claus
Schenk Graf von Stauffenberg, ki se je zaradi obveščenosti nasprotne strani s tem znašel pred neizvedljivo nalogo. Z omogočenjem spremembe oblasti naj bi obvaroval milijone življenj pred kazenskimi eksekucijami in preprečil hudo materialno škodo.   Notranji minister, fanatično pokoren združenju Thule Heinrich Luitpold  Himmler je dopustil atentat in z ukazom o prestavitvi torbe v kateri je bila bomba, omogočil da je Hitler v Volčjem brlogu ostal živ. To pa je bil "jasen dokaz" da ga varuje Bog in potrjuje da je Hitler mesija. V ključnem trenutku prevzemanja oblasti rezervne armade se ukazi nove oblasti oz. zarotnikov niso več razpošiljali. Nato sta najprej Goebbels, kasneje pa Hitler nagovorita ljudi preko radija. Fanatiki SS (vodje so bili posvečeni v znanja Thule) so preko operacije Walküre  oz. Valkyre izpeljali notranje čiščenje - likvidirali so več kot 200 vplivnih, drugače mislečih z realno močjo odločanja. Tako se je ponovila t.im. Noč dolgih nožev.
Fanatični SSovci so, na podlagi obtožbe sodelovanja pri prevratu 20. julija 1944 ter pri poskusu umora ikone - Hitlerja, lahko po kratkem postopku ubili kateragakoli visokega oficirja takratne Nemčije.  Nato je “vrhuška” nacistov domislila  operacijo
ODESSA (O.D.E.S.S.A. ). Operacija je pomenila razprši se in zbeži. Namenjena je bila predvsem predstavnikom t.im. nadrase. Bila je izjemno uspešna, samo Argentina je podelila novo identiteto nekaj 100 nosilcem “nadrasnih lastnosti”, med njimi npr.:  Erich Priebku, Adolf Eichmanun, Josef Mengeleu, Walter Kutschmannu. Glede zadnjega se ve da je bil leta 1980 aretiran. Obreminilni odkazi so se na sodišču sevedaizgubili. V    eliko napol slučajno odkritih dokazov o infiltraciji na stotine ljudi  t.im. nadrase je zgorelo…  Večina ubežnikov je bila seznanjena s ciljem ponovne vzpostavitve jedra nacizma (VALKYRA – združi se, potuhni in naredi novo jedro).

Tako so močno razrahljano oblast dobro utrdili (princip oženja "notranjega kroga"). Tajna združba t.im. Thula, ki je združevala najpomembnejši odločavalski vrh nacistične Nemčije je dala projektu iztrebljenja "napačnih ras" in predvsem starozavezno verujočih, prednost pred ohranitvijo Nemčije. Tako so ob samem propadanju imperija  takratne Nemčije procese eugenike in  teološkega čiščenja pospeševali.  Claus Stauffenberg je bil žrtveno jagnje akcije.
Rudolf Hoess, Hitlerev namestnik, je kot vemo
zbežal ž
e leta 1941 še pred množičnim izvrševanjem "dokončne rešitve" sistematičnega iztrbljanja napačnih.
Hitler je bil sicer lutka in zato v scenariju dopustitve uničenja Nemčije, tako kot polžid - Goebbels, žrtvovan. Ne pa njegov lik - dvojnik zbeži v Argentino.
Tako en, kot drugi sta služila za potrebe preusmerjanja pozornosti, uničevanja obsežnih arhivov ter operacije ODESSA.
Člani tajnega mističnega združen
ja THULE v Münchnu, ki se tik pred prihodom nacizma na oblast "razpusti" so bil tudi najpomembnejši nacisti:
Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Hans Frank, Hermann Goring, Karl Haushofer, Rudolf Hess, Heinrich Himmler in Alfred Rosenberg
. Vir


Nasprotnik in zaveznik projekta rasnega, teološkega, kulturnega čiščenja:

    
  Claus Schenk Graf von Stauffenberg Bundesarchiv Bild, Stauffenberg, Hitler, Keitel Heinrich Luitpold  Himmler, 1907 obisk Himmlerja v koncentracijskem taborišču Dachau, 1936 in s svojo hčerko Pupi, Bundesarchiv Bild Heinrich Luitpold Himmler, kot notranji minister in njegova posmrtna maska. Kljub zastrupitvi s ciankalijem se smehlja...
Idealist, aristokrat, povzpetnik Občudovalec in raziskovalec moči Nezadovoljen, sovražen že kot otrok. Razočaran pri ogledu zapornikov. Duševno bolan, iniciiran s tujim vsevednim svetom

"Vrhuška”  Nacistov se je leta 19944 domislila  operacije ODESSA (O.D.E.S.S.A. ). Operacija je pomenila razprši se in zbeži. Namenjena je bila predvsem predstavnikom t.im. nadrase, samodoločenih Arijcev (ARIA). Kljub vojaškemu zlomu je bila izjemno uspešna. Samo Argentina je podelila novo identiteto nekaj 100 nosilcem “nadrasnih lastnosti”, med njimi so bili deležni nove identitete in življenja:  Erich Priebke, Adolf Eichmann, Josef Mengele, Hans Kammler,Walter Kutschmann... Glede zadnjega se ve da je bil 1980 aretiran. Obremenilni dokazi pa so se na sodišču (seveda) izgubili, veliko, napol slučajno, kasneje odkritih virov o infiltraciji na stotine ljudi  t.im. nadrase je seveda zgorelo…  Večina ubežnikov je bila seznanjena s ciljem ponovne vzpostavitve jedra nacizma - VALKYRA (Valkyrie) združi se, naredi novo jedro in se potuhni.
ODESSA pa je bilo imenovano omrežje za shrantev pokradenega zlata... Tretjega RAJHA.

Skladen, z zgornjem videnjem operacije Valkyrie, je spodnji zapis Adolfa Hitlerja, nekaj mesecev pred koncem II. svetovne vojne leta 1944:

"Krog se bo še bolj zaprl, jaz pa se bom smejal in bom mogočen.
Sledile mi bodo nove legije, ki bodo v mojem imenu kupovale duše novih pristašev.

Bogovi skrivnosti mi bodo hvaležni in dali mi bodo 1000 življenj.
Belzebub in Hudič bosta nova zastava pod katero bo moje kraljestvo zopet oživelo."


KDO JE Z AVIONOM POBEGNIL iz Belina tretji dan po padcu Berlina?

25. aprila 1945, je ruska vojska v Berlinu nedaleč od hitlerjevega štaba, našla klet s trupli šestih v krogu ležečih Tibetancev, svečenikov - lam, pripadnikov redu Rumenih klobukov, poimenovanih tudi kot sledilci lame Dorje... Trupla so ležala tako da so oblikovala peterokotnik, v sredni med njimi pa je ležal lama, ki je na rokah imel zelene rokavice. Je bilo nacistično vodstvo s Hitlerjem vred del lutkovnega gledališča tibetanskih lam? Dejstvo da so bili Hitler in red Thule zunanje orodje skupine tibetanskih črnih magov je potrdil tudi dober poznavalec nacističnega (u)stroja Franz Bardon (alias Frabato, 1909-1958).

Tibetanci so naredili samomor s harakirijem, torej preko (predpisanega) starodavnega  rituala. V skladu s tradicijo vsak samomorilec napiše smrtno pesem. Kot vem, nobene pesmi niso našli. Le kdo je vse te, običajno izjemno lepe, pesmi odnesel?

V neposredni bližini so Rusi nato, v večih prostorih, našli več kot tisoč trupel tibetanskih lam oblečenih v nemške uniforme. Ti tibetanski duhovniki - Lame iz reda RUMENIH KLOBUKOV, so v Nemčijo prišli iz področja Himalaje in se borili na strani Nemcev.  Del reda je Tibetanski red Bon
Kako so se borili kot duhovniki? Na duhovnem področju -  z usmerjanjem energetskih in miselnih tokov.

14. marca 1946, je Karl Haushofer - ker ni uspel v svojem poslanstvu - najprej umoril svojo ženo, potem pa, kot je bil že prej zaprisegel Rumenim klobukom, izvršil seppuku (harakiri - častni samomor).

Do smrti imajo lame povsem drugačen odnos, kot je znan evropskemu človeku. Povsem so predani verjetju v potovanje duš, verjetju o možni izjemni duhovni povezanosti med "prijatelji", ki je lahko tudi na način zasužnjenja duše "prijatelja". To zasužnjeje je kot da bi nataknil glavo osebe na zlato palico, od vrhovnega svečenika je odvisen tudi kot ostari, odvisna pa naj bi ostala tudi duša, po njegovi smrti.

Lame verjamejo, da lahko svečenik dušo umrlega odnese s seboj. Svečenik je namreč sam po sebi tempelj s katerim hodijo /oz. naj bi hodile duše kot entitete.


Manipuliranje z dušami umrlih,
Samostan svečenikov Rumenih klobukov, Gelugpa, Parping, Nepal
 

V zadnjem tednu vodenja tretjega raiha se je Adolf Hitler preko noči "sesedel sam vase in postal tresoč, šibak moški", je o diktatorjevi osebni izraziti spremembi povedala medicinska sestra Erna Flegel, ki je delala v Hitlerjevem bunkerju (intervju z njo je objavil britanski časnik Guardian). Je duhovno sesutje Hitlerja posledica zamenjave Hitlerja z dvojnikom in "odhoda duš" lam  s pomočjo ŽAR, 25 aprila?
Pet dni kasneje - 30. aprila je (poljevrej) Hitler naredil samomor, ker je bil sesut mu je pri zastrupljanju s ciankalijem in strelom v glavo Hitlerjevemu dvojniku najverjetneje pomagal (jevrej) Joseph Mengele?
Teden dni kasneje, 2. maja, 1945 je Nemčija kapitulirala, Ruska armada pa jo je zasedla. Tri dni kasneje 5.5.1945 pa se je zgodilo da je nedaleč stran od hitlerjevega bunkerja iz večjega skladišča poletelo neznano dvosedežno letalo. Zavezniki so bili tako presenečeni (?), da na letalo niso niti streljali. Kam je odšlo ni zapisov dostopnmih javnosti? Kdo je bil torej v dvosedem letalu?
Verjamem da poleg pilota (morda Martina Bormana, ki je kasneje odšel v Argentino) tudi najvišji tibetanski svečenik, ki je s seboj odnesel tako smrtne pesmi pokončanih s harakirijem,  kot  tudi v žarah (po svojem razumevanju) duše umrlih lam. Le te je združeval po skupinah.

p.s.
Seppuku oz. Hara-kiri je vrsta samomora z rezanjem trebuha tako da se nož zapiči v trebušno votlino in se ga reže v smeri od leve proti desni. Izvorni Seppuku se imenuje tudi
kun'yomi, za katerega se je oseba odločila s ciljem rešiti svojo Dušo zaradi pretirane zastrupenosti telesa, ki ji služi le kot posoda v katerem prebiva. V skladu z izvorno tradicijo samomorilec pred samomorom napiše svojo  smrtno pesem, ki je nekakšna  duhovna oporoka pokojnika. Te oporoke so zelo spoštovani spomini na rajnika oz. pokojnika, ki so skrbno shranjevane in varovane. Rajnik je tisti, ki je odšel v raj, oz. rajnik lahko bertemo rein - očiščen (očiščene "oči" oz. očiščena duša).
Obstaja več vrst tega samomora, pomen sem zamejil z izvorno tradicionalnim.


Akashi Gidayu, 1.890, pred samomorom imenovanim Seppuku

NIČ NI TAKO KOT JE VIDETI.
Izza maske, v ozadju je povsem nekaj drugega. Izza bogastva in mogočnosti, majhnost nujnosti...
kar pa lahko vidimo samo z očiščenimi očmi.

 

PRIMERI PARIH SMRTNIH PESMI

KINEI (1733-1778)

Jesenske rože moje molitve
 so prikrite.
Raju Raj, za semena.

 

RETSUZAN (1789 - 1826)

Tisto noč, ko sem spoznal,
da je svet kot kaplja rose
sem se zbudil iz SANJ.


Harakiri -Tulku je naredil tudi Karma Pakshi,  Tibet
NANDAI (1786 - 1817)

Samo smrt ve za mir,
Življenje je
raztapljanje snega.

 

Seis (1675 - 1722)

Ta organ je neuporaben
kot zadnja sliva
na drevesu.


Vajrayogini, Thangka, Dramansala, Indija

Trije nebesni in trije zemeljski vladarji, Vajravarahi, Mandala, 19.st., Tibet

Samostan svečenikov Rumenih klobukov, Gelugpa, Parping, Nepal 


Varjayogini, Tibet

Tibetanske lame, red rumenih klobukov, Dorje Phagmo

Padec Človeka v imenu osrednjega Sonca,
Tibetanske lame, red rumenih klobukov, Dorje Phagmo, detajl

SS, imenovana tudi Črna loža ni bil le policijski odred. Bil je verski red s hierarhično ureditvijo. Surova nacistična stranka in sveti red? Na prvi pogled se to zdi smešno, dokler se ne spomnimo, da se ne bi bilo zgodilo prvič v zgodovini, ko bi bil sveti red odgovoren za najstrahotnejše grozovitosti. Jezuiti, pa tudi Dominikanci, ki so bili na čelu katoliške inkvizicije v srednjem veku, so za to še najboljši primer. ČRNI RED je bil praktična uresničitev ezoteričnega in okultnega verskega sistema Thule - Gesellschaft. Znotraj SS je obstajalo še eno skrivno združenje, elitni in najožji krog SS - SS SCHWARZE SONNE (Črno sonce). Črno sonce je veliko središčno sonce, ki naj bi bilo v središču Zemlje. Njegov simbol je križ z enakima krakoma, ki so ga uporabljali kot simbol na letalih in tankih tretjega rajha. Templjarji, Rozenkrojcarji in mnoge druge lože ga uporabljajo iz istega vzroka.

Thule-Gesellschaft in pozneje SS Schwarze Sonne je tesno sodelovala ne le s tibetansko kolonijo v Berlinu, temveč tudi s tibetanskim redom črne magije. Hitler je bil v stalnem stiku z menihom, ki je nosil zelene rokavice, imenovanem "Varuh ključa" - poznal naj bi vhod v Agarto (Arijano).

Po trditvah Franza Bardona naj bi bil Hitler tudi pripadnik lože F.O.G.C. (Freimaurerischer Orden der Goldenen Centurie, Dresden, Nemčija - Prostozidarski red Zlatega stoletja), ki je pravzaprav znan kot »99. loža«. Obstaja 99 teh »99 lož«, ki so raztresene po celem svetu, in vse imajo 99 članov. Vsaki loži predseduje demon in vsak član ima svojega osebnega demona. Sklenjena je kupčija, po kateri demon pomaga osebi do denarja in moči, njegova duša pa mora po smrti služiti demonu. Za dodatek je vsako leto en član žrtvovan demonu lože. Nadomesti ga novi član.Člani »99 lož« so tudi industrialisti in bankirji najvišjega ranga in danes tudi glede finančno odločevalske moči zelo pomembni. Kako "čudno", da so zavezniki tik pred kapitulacijo genocidno kruto porušili Dresden, tako da so  najprej delno porušili stavbe, da so na plan prišli leseni tramovi, potem pa so odvrgli še zažigalne bombe in s tem načrtno povzročili ognjeno nevihto, v kateri so se ljudje zadušili in zgoreli.
Vir
1, 2


ČESAR NE VEMO, TEGA NI – MAR RES?
 

So o dejavnosti spodaj navedenih  področij sodobnih “znanstvenikov” slučajnost? Morda še vedno veliko ljudi misli, da je prostor na tem svetu le za t.im. “nadraso”, ostali pa se ji morajo tako ali drugače umakniti. Fašizem je v zadnjem obdobju v vzponu.

Nujno potrebujemo svetovne vrednote in hiter razvoj demokracije ter odnosov spoštljivega odnosa do sebe samega, drug do drugega in narave kot celote.


FILMI, KI MORDA OČIŠČUJEJO POGLED NA DOGAJANJA OKROG NAS:

http://www.zeitgeistmovie.com/
http://video.google.com/videoplay?docid=-3817061339133479549
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-6011125392276066373&hl=sl
http://www.youtube.com/watch?v=l5BTKAWFSek&NR=1


domov