PREDLOG

Namesto knjige se izdela spletna stran, ki so tudi preko foriuma skrbela za dobro komunikacijo glede ugotavljanja skupnega interesa večine.VIDEO POSVETA - Skledar TV posvet v DS RS 26. 01. 2010
Kakšne pokrajine potrebujemo?

vabilo doc
VIDEO IZREZKI - DS RS


Dr. Stane Vlaj:

Pokrajine kot protiutež centralizacije Slovenije (doc)


Mag. Vladimir Braco Mušič:

Strukturiranje slovenskega prostora in vloga mest (doc)


dr. Albin Igličar
Interesi in pokrajine (doc)


Mag. Miloš Senčur:
Zastopanost interesov občin in pokrajin v slovenskem parlamentu po uvedbi pokrajin (doc)


 


Dr. Frane Grad:
Ustavna zasnova pokrajine

dr. Ciril Ribičič:
Regionalizacija Slovenije - zgodba o številnih zamujenih priložnostih (doc)


Mag. Vilma Milunovič:
Premoženje in financiranje lokalne samouprave (doc)
 


Dr. Marjan Ravbar:

Koliko pokrajin je optimalna rešitev?
(doc)

 


Mag. Blaž KavčičSTALIŠČA AKTIVNIH DRŽAVLJANOV
ki so sodelovali v razpravi

prof. dr. Rado Bohinc
rektor Univerze na Primorskem

dr.
Ivan Kristan

mag. Milan Štruc

dr.
Stanka Setnikar-Cankar

prof. dr. Ivan Lavrač

Vladislav Stres
, univ. dipl. econ.
 

Darko Fras, svetnik DS RS
 

PREDLOGI
KAKO PO 20 LETIH RAZPRAV IZPELJATI  REGIONALIZACIJO

 

VS     doc


UTIŠANI ZNANSTVENIKI IN INTELEKTUALCI
DELO, sobotna priloga 24. 12. 2009
IZHODNA STRATEGIJA FINANCE


PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE
videokonferenca preko spleta

ZAKONODAJA
USTAVA RS      LISTINA TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE   PREDPISI (PIS)    POGODBA ZA USTAVO EU več  

skrbnik spletne strani