Aktualna ekonomska kriza slovenske družbe je povezana tudi z delovanjem državnih inštitucij.

Skušali bomo opredeliti ključne probleme krize in najti rešitve

 
 

Prof. dr. Jože Mencinger

PREDAVANJE PPT PREDSTAVITEV

  • vzroki krize na mednarodni ravni;
  • bistvene sestavine in vzroki krize na ravni slovenske družbe;
  • neoliberalna tranzicija slovenske ekonomije po osamosvojitvi;
  • posledice in vpliv krize na ekonomski razvoj slovenske družbe;
  • možni ukrepi za izhod iz krize.

 SLOVENIJA
V EKONOMSKO-SOCIALNI IN INSTITUCIONALNI KRIZI -
vabilo doc
posvet v DS RS 01. 12. 2009

MAGNETOGRAM POSVETA v ds rs

dr. Neven Brandt

 

mag. Emil Milan Pintar 

OSEM TEZ O KRIZI IN O MOŽNEM IZHODU IZ NJE

 


UTIŠANI ZNANSTVENIKI IN INTELEKTUALCI
DELO, sobotna priloga 24. 12. 2009
IZHODNA STRATEGIJA FINANCE

 

STALIŠČA AKTIVNIH DRŽAVLJANOV
ki so sodelovali v razpravi
Ivan Koderman, str. ing. Jarh Jožef, str. ing. dr. Janvit Golob Vladislav Stres univ. dipl. oec.
 

PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE
videokonferenca preko spleta


ZAKONODAJA

USTAVA RS      LISTINA TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE   PREDPISI (PIS)    POGODBA ZA USTAVO EU več  


skrbnik spletne strani