UKINITEV VESTALK

UKINITEV VESTALK

Plutarh (48 pr. n. š. - ?) je zapisal več zanimivih podatkov o Vestalkah.   Tako zvemo, da so bile s strani Liktorjev...  skrbno nadzorovane. Pri vsakem sprehodu izven svetišča so jih namreč spremljali. Liktorje bi  na kratko opisali z duhovni sužnji določenega vladarja. Preko teh poneumljeno ubogljivih, a dobro poučenih, vzgojenih in treniranih oseb, je vladar lahko delal kar je pač hotel. Liktorji so osnova  vseh kasnejših, pa tudi dandanašjih fašistoidnih sistemov vladanja.

Vestalko, ki je kljub prepovedi rimskega cesarja Nume spolno občevala z moškim, so kaznovali tako, da so o tem najprej seznanili javnost, nato pa so ji sodili - dokazovali prepovedano dejanje. Še pred obredom kaznovanja so v Porta Collini (v Rimu) skopali globoko jamo, na dnu katere so izkopali izbo. V ta izkopani majhen stanovanjski prostor so se lahko spustili samo od zgoraj. V izbico so postavili posteljo z odejami, prižgano svetilko in nekaj malega živil, kot so kruh, voda v posodi, mleko, olje… Obsojeno Vestalko so nato trdno zvezali z jermeni, tako da ni mogla spustiti nobenega glasu in jo posadili v nosilnico. Tako so jo skrajno ponižali in onemogočili, da bi karkoli spregovorila. Tudi nosilnico so tesno zaprli. Nosilnico z Vestalko so nato Liktorji nosili po trgu proti Porta Collini. Ljudje so običajno hudo potrti spremljali žalostni sprevod, se molče umikali žalostni povorki. Zvezane Vestalke običajno niso zaščitili, saj se je izneverila svoji osnovni funkciji - rojevanju prerokov. Brezmadežne otroke pa je, po takratnem prepričanju, lahko rojevala samo preko skrajne predanosti  t.im. Bogu, torej s popolno seksualno abstinenco in oddaljitvijo od  moških kot partnerjev nasploh (mar nekaj podobnega dandanes počnejo Klarise  - ohranile so namreč obred poroke s Kristusom, točneje duhom Kristusa)...  "Nič ni bilo bolj grozljivega in v mestu ni bilo bolj nesrečnega dne od tega. Ko so nosilnico prinesli na cilj, so služabniki Vestalki sneli vezi, vrhovni duhovnik pa je pred izpolnitvijo kazni z dvignjenima rokama molil k bogovom skrivno molitev. Po molitvi je zagrnjeno Vestalko odpeljal iz nosilnice na lestev, ki je vodila v podzemno izbo. Potem so se vrhovni duhovnik in drugi duhovniki obrnili stran. Ko je Vestalka sestopila z lestve, so lestev potegnili navzgor in izbo zasuli z debelo plastjo zemlje… Tako so kaznovali Vestalke, ki so se pregrešile zoper čistost.”  beremo v Primerjalni življenjepisi, Numa 10.

Ponižanje Vestalk, Karlsberg, Glyptotek, Nemčija

Pripoved zgornje upodobitve bi lahko bila: "Odredil sem, da se pregledajo vsa svetišča, če najdejo kaj prepovedanega naj odstranijo!"
 

Pripoved zgornje upodobitve bi lahko bila: "To, da so nekateri vojaki zapeljali stražarke svetišč se je moralo zgoditi!"  Zanimiva je poved pogledov. Vojak z napetim lokom  in Vestalka gledata otroka, ki se sramuje razvrata. Lok je uperjen proti Vestalki, tudi izza nje stoji tretji volaj, ki jo želi obglaviti. Prvi vojak ima na glavi mitro, ki simbolizira da je posvečen v svečeniška znanja Mitraizma. Seksualnost, ki so jo lahko nudile varuhinje svetišč je velikokrat omogočila, da je bilo svetišče manj opustošeno.


Pompeji, Arheološka mestna zbirka München, Nemčija

Zgornja slika prikazuje nasilneža kako pretepa  žensko, ki se ne brani ampak se z levico le oklepa  simbolnega drevesa življenja. Svečenica, ki naj bi jo zaščitila se umika in nasilneža le opozarja na znosnost oz. raven prelite krvi oz. bolečin. Pretepano žensko, ki simbolično pada, brani le žival  - ris?, ki se je zapodil proti nogam bebca s palico. Tako moški kot svečenica ob njem sta ogrnjena z rdečim ogrinjalom. 

Vestalke  (Veste) so tako morale velikokrat bežati. Čim bližje smo letu Jezusovega rojstva tem bolj intenzivno so bile napadane. 


500 - 475 p.n.š, Louvre, Francija


530p.n.š. Ajax nosi truplo Ahila, Metropolitan Museum

Napad psa, kač ter prijaznejše odstranjevanje s strani moža.  Včasih so se z namenom ohranitve življenja ali pa zavajanja uprle na svoje telesne čare in nudenja čutnih užitkov.


"Perseus" in "Medusa", sarkof, 2.st. Panonija, Nacionalni muzej Budimpešta in mitreistična upodobitev iz muzeja Louvre(?), Francija

Z namenom zavajanja sporočil umetnine so zgornjo  "strokovnjaki" poimenovali s Perseus in Medusa. Relijef  govori sam zase. Mitra ubija svečenico, ki je bila preveč dobrotna in ni vedela za nujnost eugenike. Mitra gleda, oz. prisluškuje kaj bo glede življenja odločila boginja lepote... Atena, ki stoji desno od njega. Druga upodobitev pa prikazuje Mitro pri ubijanju "bika", ki simbolizira Arkhonta. Vestalka leži v jami pod pod ritualnim ubojem in lahko "bika" le tolaži. Eno izmed nog je namreč simbolno naslonil na njeno glavo. Ta tolažba je biku tudi ovira za pobeg. 

V času vladavine Mitraizma so pobili tudi veliko najvišjih svečenic - Vestalk.


UKINITEV Maryām (MARIJE)
GOVORICA MOZAIKOV STAROKRŠČANSKIH SVETIŠČ - EUFRAZIANE IN V RAVENNI


Eufraziana 4-5 st., Poreč Hrvaška

Mozaična upodobitev Marije oz. Maryām iz ok. 5 st. n. š. govori, da je bila prvotna cerkev neposredno poleg Evfrazijeve bazilike v Poreču, ki jo lahko datiramo pred letom 240 n.š., posvečena predvsem Maryām, da je bila razdeljena na središčni del in dva stranska stebriščna prizidka. Podoben mozaik njenega svetišča najdemo v Baziliki v Raveni, Italija, s to razliko da je le ta sto let novejši.
 

 

549 n.š., Bazilika Sant'Apollinare in Classe

V slabih sto letih se je ikonografija bistveno spremenila, Marija, nič več ne sedi pred svetiščem, saj v svetišču ni več prisotna kot glavna duhovnica. "Prevrednotenje" statusa visokih svečenic pa se je zgodilo hitro. Izza svetišča so gradili najprej majhen, nato pa vse bolj mogočni del posvečen njenemu sinu, po podobi kot so si jo predstavljali sami. Kasneje sprednji del posvečen Mariji transformira v simbol telesa mačke, cerkveni stolp pa je posvečen simbolu moškega ipd.
 Preinterpretacije, prevzemniki krmila duhovne "ladje" človeštva niso mogli postaviti čez noč. Začel se je boj za vsebinsko ponarejanje zgodovinskih dejstev ter verovanj, ki traja stoletja.
 


 Mozaiki v Evfraziani 4-5 st. n.š.

Stropni mozaiki so posvečeni oz. Mariji oz. Maryām. Stenski mozaiki sto let kasneje -  v Baziliki sv. Vitale, Ravenna - 6 st. n. š. govorijo le še o Jezusu, Maryām  oz. Marija in njene svečenice imajo samo še stransko vlogo.


5 - 6 st. n. š. Bazilika sv. Vitale, Ravenna
 

Nad Jezusom je še v 6. stoletju razvidna zvezda, ki simbolizira vedenje Boga. Zvezda je alfa in omega - torej absolutna zavest - vedenje. Ker je to zvezdo vase prejel Jezus je tudi sam alfa in omega. Zvezda je tudi problem rajskega "jabolka". Zaradi poskusov zlorab, napačnega razumevanja in zlorab posameznih znanj je postala nedosegljiva... Več razlogov je da so jo par stoletij kasneje preiterpretirali in poimenovali s Pax Kristi.


549 n. š. Bazilika sv. Apollinare, Ravenna


 

549 n. š. Bazilika sv. Apollinare, Ravenna

Že v sredini 6. stoletja ikonografija v nekaterih cerkvah iz središča presbiterija povsem izrine Marijo, v večji meri pa tudi Jezusa kot učitelje - torej živega, ki nagovarja. Na zgornji sliki vidimo, da ovce - 12 apostolov oz. škofov vodi sv. Apollinare in je tako kot Pontifex Maximus. Simbolika okrog Apollinara govori da je svetnik pričevalec Raja. Križ med zvezdami pa da sporočilo o krivici pošilja v medzvezdni prostor.


6 st. n. š.  sv. Apollinare Nuovo, Ravenna

Svečenice (oznaka SCA) niso več roditeljice Kristusa(ov), ampak imajo le še vlogo glorifikacije. Venci kot simboli glorije Ethra so rdeče in zelene barve (predstavljajo svet živali in rastlinski svet)

Glorijo v sv. Apollinare Nuovo nudijo tudi že moški, v Evfraziani so bili npr. glorifikacije lahko le deležni. Med njihovimi nogami so zasnove dreves življenja. Pridobili (prisvojili?) so vlogo duhovnih kreatorjev.

 


6 st. n. š. Bazilika sv. Vitale, Ravenna

Jezus ne kaže citata iz Biblije, jo je zaprl, mimo angelskega sveta posega in podarja poglavarstvo nad Zemljo Papežu. Njegova podoba je skladna s podobo Evfraziane, torej z izvirno.6 st. n. š.  sv. Apollinare Nuovo, Ravenna

EGO SVM VIA VERITAS ET VITA - JAZ SEM POT RESNICA IN ŽIVLJENJE

če izločimo črke, ki se ne uporabljajo kot številke morda dobimo VMVIVIVI, prerokbo nadaljnih dogodkov

Kristus kot npr. sv. Mihael ali obratno sv. Mihael kot Kristus? Na zgornjem mozaiku stoji na glavi leva in na glavi kače, torej je preganjal samozaverovano samozagledonost mogočnežev in primitivnost pritlehnost oz. duhovno podlost.

 Letnica, ki jo dobimo iz besed kratkega latinskega citata knjige, ki nam  jo kaže je napoved propadanja ljudi, po letu 1013 naj bi se  sile dobrega začele krepiti. Do leta 2026 naj bi dobro povsem porazilo zlo (zaradi napačnega štetja za 7 let, se napoved zmage dobrega v celoti morda nanaša na letno 2019).

Mausolej Galla Placidia

Tako se ureja labirint življenja ljudi na duhovni ravni. Kdo bo našel iz labirintov, ki so kreirani, tisti, ki bo sebe spremenil v svetišče ljubezni ali tisti, ki se bo ustrezno prilagodil zahtevam oblasti?Basilika sv. Apollinare, Ravenna

6st. Baptisterij, Neoniano, Ravenna (Battistero degli Ortodossi o Neoniano)

Poseidon lahko krst Jezusa, ki omogoča komunikacijo s sv. Duhom lahko le opazuje, po njegovi javni usmrtitvi ga je lahko le zavil v mrtvaški prt, ali pa nemočno opazovati, da se z njegovim sinom ukvarja višji od njega. Doseg moči starozaveznega Boga je strahotno omejen.

Školjka nad Salomonovim templjem pa je obrnjena, tempelj je izbrisan, ostal je le še duh templja - glej oblak in t. im. Heraklova stebra - stebra ki preprečujeta, potovanje duš  proti višjim duhovnim energijam  (Sirius ipd).


Sumerski pečatnik,  2400 p.n.š., Ur, današnji Irak

Heraklova stebra vidimo tudi na številčnih Sumerskih (beri Atlantidskih) pečatnikih, kot je tudi zgornji iz Ura. In zanimivo, tudi vladar med tema dvema stebroma deli vejice, kot da bi bil on središčno drevo življenja spoznanja dobrega in zlega... Kot da je zgodovina povsem neznana le tistim, ki nismo del takšnih in drugačnih tajnih združb, združb, ki delujejo predvsem zaradi kupovanja ljudi z znanjem, ki je za vse druge umaknjeno, zabrisano ali pa pred preprostim ljudstvom zasmehovano. S skrivanjem znanj enim se umetno ustvarjajo elite.

547 n.š.. Basilika sv. Vitale, Ravenna
 

V Ravenni je bazilika San Vitale z izjemno zanimivo pripovedjo mozaikov s katerimi je okrašena. Na levi strani vidimo zgornji mozaik (simbolizira ključni problem razvoja človeštva in  tudi Heraklov steber).

Na levi strani zgoraj vidimo Jeremijo, kjer bomo vizualizacijsko poved pričeli. Skrajno desno spodaj pa je skupina ljudi, ki med seboj burno razpravlja. Zaradi delnega subjektivizma, ki se ji nikakor ne morem izogniti ne bodite vnaprej nestrpni:

"Govorim vam o presenečenju, ki se tiče glorije, ki jo dajemo v naši cerkvi in bodimo kritični do naše cerkve. Za časa Mojzesa so bili mogočni svečeniki, za katere so skrbeli ženski redovi. Oni so nudili moč, v preteklosti pa so bili drevesa življenja. Ni bil Bog v višavah tisti, ki bi Abramu ukazal da ubije svojega edinega sina, ampak je bil Abram kot vojščak zaslepljen, zaslepil ga je njegov gospodar, ki ga ne bom imenoval. Mojzesu pa je bilo to kot prerokba sporočeno od samega Boga višav."   Več o podobi starozaveznega boga. 

  Obvladovanje treh moči, četrto pa naj bi dobili ko bo dokončno premagan starozavezni bog - ki ga simbolizira bik. Glejte kaj nosi oseba na levi strani mozaika v Baziliki sv. Vitale v Ravenni.

Govorica mozaika bi lahko bila. Kaj meni nosiš ljubi dar, ko pa nisem uredil niti z ostalimi tremi paketi.

"Božje jagnje" v podobi muflona cuka da naj svojo pokornost preizkusi na drugi strani, na biku. Meč Abramu (kasneje s strani Arkhonta maziljenega - spremenjenega v  vladarja Abrahama), zakriva stik z Bogom.


Mauzolej Galla Placidia, Ravenna

Piti ali ne piti iz krstilnice, je zdaj vprašanje?


Mauzolej Galla Placidia, Ravenna

A: "Srednji svet, ni svet ki je smiseln!" B: "Jaz menim, da moramo vstrajati, da je dovolj dober za nas!"


Basilica sv. Clemente

Glejte okno nad krstilnico. Pod njim je ogenj v železnem premičnem ogrodju, kot simbol pekla, ki se lahko preseli kamorkoli. Na levi je odprta omara z bibličnimi teksti. Na knjigah lahko preberemo avtorje - evangeliste: IOANNES, LVCAS, MATTHEVS, MARCVS, priče groze pojezusove usmrtitve.  Na drugi strani je svečenik, ki v vsem tem ognju in problemih želi oblikovati človeka po podobi, kot so si jo zamislili pisci skrivnostne knjige, ki jo drži v roki. 


Mauzolej Galla Placidia, Ravenna

Spoznanje je vodilo do tega da je treba vice - torej področje med peklom in Rajem zapustiti, zato je duhovščina ljudi sistematično izgnala iz vedenj o energetskem svetu - iz Ethra, ki naj bi bil pod vplivom Poseidona. Čustva so razglasili za nezaželena, izraz primitivnosti ipd. 

Cesar Justinian stoji na nogi aristokratu na svoji desni. V rokah drži kruh. Kruha morda ne sme biti preveč. Svečenik vrhovnega razodetja - Maximianvs stoji na nogi razlagalcu Biblije, na svoji levi, saj mu ne dovoli da bi povedal preveč (prevod Biblije Vulgata pomeni prevod za preprosto - točneje za nevedno ljudstvo). Razlagalca namreč lahko zanese in pove več kot sme. Razlage se, če bi običajni ljudje vedeli več,  ne bi mogle potvarjati. Biblijo pravoverni menih drži tako, da je obrnjena navzdol,  kar govori da iz nje padajo listi, torej se posamezni deli Biblije "izgubljajo". To izgubo nadomešča kadilnica meniha, ki je tik zraven njega in kaže z levo roko, da naj zapustimo prepire in odidemo k molitvenemu obredu. Če vemo, da je kadilo SMOLA, razumemo zakaj se nas kot civilizacije drži smola. Med seboj se prepirajo tudi vojaki, predvsem med rodovi vojaške službe, saj  stojijo na nogah drug drugega. Na ščitu je znak PAX KRISTI, ki govori da jih ščiti boj za Kristusa.  Tudi vojaki pri svoji vnemi ne smejo predaleč, poveljniku z zakritim simbolom na ščitu na nogi stoji aristokrat.  Po stoletnih vojnah je bilo urejeno približno tako kot sta si zadeve zamislila "božanski" (posvetni in teistični) osebi cesar in papež na sredini. Roke izza obleke, ki očitno nekaj nosijo... govorijo, da obstajajo informacije za javnost in skrite, ki jih javnost ne sme vedeti.

Maryām je verjela v svetega Duha in to tako zelo, da je bila ena najpomembnejših svečenic svojega časa. Da bi bil otrok čim bolj  sin Boga se je tudi ona, kot svečenica povsem izognila spolnim odnosom z moškim(i). Zato je bila DEVICA. Pa si poglejmo zgodbo o VESTALKAH.

Že stara ljudstva, pred grško kulturo, so žensko moč upodabljali tudi z risanjem rožičkov, rogov... Tako najdemo takšno upodobitev tudi v Pompejih.  Če si pogledamo celo fresko iz 1. stoletja novega štetja lahko prepoznamo številne simbole boja med moškim in žensko.  Ženska, kot da mora zapustiti svoj prestol, moški pa nakazuje da se bo povzpel. Pri tem si pomaga z križem s konico, ki je zavite v rdečo krpo. Nož - križ je usmerjen proti falusu kot da hoče reči ali podreditev mojemu spolu ali smrt.  Tanka sulica govori da je povezan z Bogom. Zelo podobna je poved tretje slike, ki je iz Herkulaneuma in jo najdete v Neapelskem muzeju. Tu si lahko ogledamo moža, ki svečenici zadržuje sestop s prestola duhovnega vladarstva. To dela zato ker vidi da zaradi prehitrega sestopa lahko pride do obujanja spomina na pomembno preteklost. Ubijalec je ogrnjen v rdečo s krvjo prepojeno ogrinjalo. V desni roki nosi orožje in "glavo Meduze, Gorgone" oziroma njemu nezaželene osebe.  Njena šibkost se pretaka v njegovo moč in bodoče partnerstvo(?).

 Dodatno nam razjasni simbol križa s konico sekirastega noža skrajno desna slika freske iz Herkuluneuma. Ročaj drži na svojem spolu, oči odvrača od konice noža. S tem da se je "prepustila" vojaku naj bi rešila več življenj, predvsem svoje. Z rokami kaže simbol odprtega uterusa.

Zgodovinarji o zgornjih freskah povedo (?) da prva freska opisuje mit, ki govori o srečanju med Io in Argo, druga o srečanju med Perseusom in Andromedo... 


Več o tem glejte razpravo: Resnična podoba Marije.


VESTALKE

 Ok. 800 let pred našim štetjem je bil ukinjen svečeniški red Izide, nadomestil ga je red Vestalk. Razlika v redovih je bila da so Vestalke sicer predstavljale božanske matere in pomemben kanal komuniciranja z Bogom. Skrbele so predvsem za ohranjanje "svetega ognja" - beri Prometejev ogenj  duhovnega znanja... Poglejmo si kip Vestalke. Ena roka je nad ognjem  nekakšne bakle, druga pa je obrnjena z dlanjo navzgor proti nebu in simbolizira prejemanje "nebesne vode". Ker so bile ljube  najvišji duhovnosti so bile obdane s štirimi energijami, ključnimi energijami sveta. 

 Vestalke predstavljajo že delni sestop matriarhata, saj za razliko od Izid niso smele opravljati iniciacij v odrasle osebe. T.im. sveti ogenj so lahko le varovale in častile,  iniciirale so ga lahko le neposredno v svoj plod. Iniciacije odraslim so v tam času prevzeli moški navdahnjen s  t.im. Svetim Duhom - Pontifex maximus (Vir Plutarh, pribl. 120 po. Kr.).  Ohranile pa so pomembno funkcijo - bile so svečenice in matere posebno posvečenih otrok - odrešenikov, prerokov, naslednikov svečenikov Salamonovega templja ter Horusov. Posebej preko svojih sinov so imele tako tudi v javnosti zelo velik vpliv. Skrbele so za izjemno ljubeče okoliščine  s katerim so zasipale  svoje novorojence, otroke in kasneje fante ter dekleta.  Pri tem so jim pomagale številne pomočnice.  Vestalke so omogočale - podarjale  t.im. glorijo - oboževanje. Otroke so mazilile z ljubečostjo v samozavestne, ponosne, nežne in duhovno izjemne osebe.  Toda časi so bili vse manj naklonjeni njihovemu početju. Drugi rimski kralj Numa (+ 672 pr. Kr.), je v ožjem krogu liktorjev zapovedal deviškost Vestalk (te neživljenske zahteve ob ustanovitvi Rima 753 p.n.š. še ni bilo). Numa je prepoved opravičeval s tem, da tako Vestalke še bolj celostno postanejo duhovna bitja, saj je prav, da so čim bolj neodvisne od partnerjev oz. da so odvisne le od duhovnega komuninciranja z duhovnimi entitetami. Z moškim(i) Vestalke tako praviloma niso spolno komunicirale.  Temu mnenju so se pridružile tudi nekatere Vestalke. Prepoved spolnih stikov pa  še ne pomeni, da niso bile matere.  Vestalke so zelo veliko komunicirale z "angeli" ter duhovnimi entitetami in z glasniki, ki so takrat še potovali po svetu. V njihovi bližini pa so bili tudi moški meniški redovi, ki so skrbeli za dodatna usposabljanja  prerokov, ki so jih vzgajale Vestalke.   Po zapovedi Nume so matere postajale predvsem  na način posvečanja sperme nekaterih(ega) od menihov in vlivanja le te v sicer zgolj glede neobčevanja z moškim(i) deviško nožnico. Več o skrivnosti deviškosti t.im. Marije.


Vesta, 27. p.n.š, Metropolitan muzeum, New York, ZDA

Starejše upodobitve so združevale obe vrsti posvetitev v Vestalkah oz Vestah. Zgoraj vidimo dve Vestalki med iniciacijo v višjo duhovnost. Prva izroča mladeniču sveti ogenj, druga pa z roko nakazuje da mu ga daje v glavo.

 

Zanimivo je da tudi dandanes častimo eno od Vestalk - zadnjo javno priznano kot popolno brezmadežno... Ste uganili? Govorim o brezmadežni Mariji oz. hebrejsko Maryām.  Njen sin Jezus oz. Jesseus - seme neba, je bil izjemen prerok, ki je ključno vplival na našo civilizacijo. Njegov konec pa se je postavljal že pred njegovim rojstvom, ok. 46 let pred njegovim rojstvom so oblastniki rimskega cesarstva vpeljali novo štetje let - nov koledar, ki pa je razbijal povezanost ljudi s celovitostjo Sveta. Stari koledar  je bil usklajen tako s sončnim, kot podrejeno tudi s lunarnim koledarjem in je imel 13. mesecev (13  x 28 = 364 + dan enakonočja = 365), dan razlike, ki se pojavlja na vsake štiri leta so nadomeščali z ustrezno časovno daljšim čaščenjem sončevega obrata - oz. enakonočja 364 + 2 dneva čaščenja Sonca in ravnotežja Univerzuma. Ta izjemni koledar je bil nadomeščen z  bistveno slabšo razporeditvijo dnevov in mesecev - z koledarjem dvanajstih mesecev (7 x 31 + 4 x 30 + 1 x 28 = 365). Sprememba je oznanjala  uničenje starodavnih usklajenosti oz. v tem primeru povezanosti človeštva z lunarnimi ciklusi npr. plim ter osek, počutja, menstruacij žensk...  Sta se Maryam ali pa Jesseus strinjala s takšno spremembo koledarja?  Seveda ne!

Grabljenje  za oblastjo s strani  Setovega gibanja in diktatorjev, ki jih je postavljal na prestole je povzročilo vse večjo nestrpnost proti redu Vestalk. Tako so bile  vse bolj odkrita tarča tako osvajanj  s strani moških, ki so tako preverjali njihovo "krepost". Boj pa se je odvijal tudi na duhovnih ravneh.  Velikokrat pa je prišlo do velikih ljubezni in red Vestalk je počasi a zanesljivo razpadal, ni pa bil uničen.
Duhovno raven uničevanja predstavljajo svečeniki  treh duhovnih redov magikov: Gaspar, Melchior, Balthassar. Svečeniki Gaspar, Melchior, Balthassar so kot  trojke obiskovali Vestalke. Poglejmo si takšen obisk na starokrščanskih mozaikih. 519 n.š. Basilika sv. Apollinare Nuovo, Ravenna

Če si ogledamo njihove noge vidimo da lebdijo nad tlemi. To simbolizira njihovo energetsko dimenzijo, zadnji  BALTHASSAR  z eno nogo stoji na Zemlji, kar govori da je lahko povsem preprost in zemeljski. Posebej poglejte zvezdo nad glavo "svetega" magika GASPAR - zvezdo, ki je več in manj za primitivne prepovedan rajski sadež.

 Izza hrbtov čarovnikov skrivne ločine Mitreistov so ozeleneli trije stebri - pognale so palme. Ljudje naj bi se glede na poved mozaika čarovnikov dokopali do treh duhovnih moči izmed štirih.

GASPAR (zanimiva je premetanka RAP GAS) namenjen uničevanju ognja Vestalk

MELCHIOR (zanimiva je premetanka ROCHI MEL)  namenjen uničevanju duhovnih entitet Vestalk

BALTHASSAR (zanimiva je premetanka THASS RABAL) namenjen spremembi vibracij telesa  in zastraševanju Vestalk

Pred ukinitvijo Vestalk trije magi obiščejo najvišjo svečenico Vestalk. Vsak izmed njih predstavlja obvladovanje posamezne moči. Moči so simbolično označevali z:
1. ogenj (duhovno žarenje – Raa oz. duhovno zasleplujoče sonce),
2. eter (voda, oz. prana),  
3. zemlja (duhovnost zemlje),
4. zrak (duhovnost neba, predvsem svetega duha, komunikacija s Siriusom…)

Prvi obiskovalec, posvečen v znanja GASPAR naj bi vrhovni Vestalki prinesel  darilo - pravi sveti ogenj  in s tem dokaz, da je sveti OGENJ katerega varuje drobljiv in ni to za kar so ga proglašale: večen ogenj prerojevanja in mladosti. Drugi, posvečen v znanja  MELCHIOR je nosil darilo uničevanja duhovnih entitet Vestalk. Vestalke so imele namreč trenirano aurično telo, okrog njih so bila energetska bitja.  Ljudi nižjega reda, kot so bile oboževane Vestalke, so  sledilci Setovega gibanja poniževali s predsodki o Maduzah in Gorgonah ter preko teh predsodkov smešili in preganjali njihovo duhovnost tudi tako, da so jih enostavno pobili. Duhovnost Vestalk pa niso smeli javno proglasiti za nedovoljeno čarovništvo, saj je ravno čaranje harmonije, čistosti, nežnosti, srčnosti... bil njihov osnovni namen.

Tretji obiskovalec, posvečen v znanja BALTHASSAR vrhovni Vestalki prinesel  darilo, ki je bilo v prvem delu duhovne v drugem pa materialne narave. Kaj je bilo v simbolični posodi - morda minerali kot so Jaspis, Karneol, Oniks (z leti ta mineral  trdi in spreminja barvo, črn kvalitetno uravnava najnižje energije človeka). Kot duhovno darilo ji je prinesel  očetovsko, zemeljsko bližino, prepolnost telesnih moči je imel namen, da spremeni hormonsko strukturo Vestalke tako, da postane ženstvena, preprosta ženska, da se nič več ne odreka telesnosti in da se preda telesnim užitkom gibanja, opravil pa tudi telesnega občevanja s človekom, ki je imel moč "bika", toplino očeta in dionizijanskih strasti. Spolni odnos z moškim je bil za Vestalke z zakonom drugega rimskega cesarja Nume 572 p.n.š. prepovedan.

Trojke GASPAR, MELCHIOR, BALTHASSAR so sistematično obiskovale Vestalke, Liktorji ki so Vestalke "varovali" pa so zahtevali, da jih sprejemajo. Očitno mitreizem, ki je bil v začetku 4. st. skupaj z redom Vestalk prepovedan, postane del skrivnih sekt, ki so imele podporo ključnih odločevalcev.  Sekta je (bila) skrivna saj bi izvajalce dejanj, če bi se razkrili, javnost prepoznala za umazana in jih obsodila njihove izvajalce pa hudo kaznovala. 

 So bili  obiskani veseli obiska. Iz freske se vidi da ne, res jih prvi angel povabi, ampak nejevoljen in žalosten - v to je bil red Vestalk očitno prisiljen. Tudi hod magov govori, da so se v dom več in manj nezaželjeni, prikradli. Svečenica je obdana s štirimi angeli, vsak angel predstavlja 4  ključne energetske sile sveta. Kateri angel se je spopadel s posameznim magom govorijo šopki pod nogami magov in angelov.  Magi so računali, da bodo obračunali s tremi. In to so tudi storili ob izdatni pomoči vseh, ki so stali za mogočnim projektom ukinitve ljudem zelo ljubih Vestalk. Zelo zanimiva je zgodba BALTHASSARjev, ki so izvajali vloge očetovske, radodarne veselosti. Veselje, preprostosta neposrednost, uživaštvo na eni strani in stiske zaradi številnih prepovedi in samodiscipline na drugi so pripeljali do tega da so številne Vestalke popustile in šle v objem BALTHASSARjev. S tem pa so naredile ključni korak v samoukinitev. Smrt svetnic - grešnic je bila strašna, tako je ob vseh vse bolj Vestalkam neprijaznih okoliščinah najpametnejši umik v ozadje in izbris - odhod v črno čumnato, v sobane stolpov iz katerih ni več vrnitve. 


547 n.š.. Basilika sv. Vitale, Ravenna

 Po tem dogodku je Vestalka predala svoj prestol s simbolno izročitvijo čaše (skoraj) nesmrtnosti. Sestop s prestola je bil dramatičen, saj del duhovščine tega ni dovoljeval. Tako je bilo kar nekaj spopadov in  verjetno tudi t.im. čiščenj preveč pravovernih (mnogo kasneje so podobno zaradi pretirane vernosti in pravovernosti »počistili« npr. Katare).  Glejte simbol kako menih stoji na nogi meniha, ki odpira zaveso v temno sobo. Red Vestalk  je bil prepovedan, sprva so se nekatere lahko umaknile v samoto. Vestalke so bile namreč preveč pod vplivom »Poseidona«, torej vode – Ethra v katerem naj bi  njegova energija še vedno imela pomemben vpliv.

Poglejte si simboliko na krilu Maryām  oz.Marije. GASPER je bil očitno poražen (oslepljen?), na pomoč mu priskočita ostala dva. Pritisk oblastnikov in njihovih pionov kot opisani trije redi magikov je bil prehud. Novi in novi magi (glej dinamiko tretjega), vse več razpok materailne in duhovne podstati Vestalk, da so morale popustiti in ukiniti red.

Muzej Pio, Vatikan

Tudi na kasnejše upodobitve, simbolno prikazanega dogajanja, so zelo "zgovorne".  Zgoraj vidimo Gasperja, ki kaže na zvezdo modrosti in nezaupljivo pogledovanje Vestalke. Prihajajočega moža odriva otrok s svojimi nogami. Na drugi strani relijefa pa vidimo dva gospodarja kako razlagata dvema nagima moškima zakaj sta morala s palico pobiti nezaželjene (rasno, versko... neprave). Gospodar s palico je dobro oblečen, v drugi roki pa drži knjigo - najverjetneje versko in s tem govori da je v bistvu duhovnik.

Zvezdo stalnih problemov, stalnih sporov in obračunavanj tudi genocidnih so poznali tako v Stari Sumeriji, Babilonu, Stari Grčiji, kot jih pozna tudi večina današnjih cerkva. Glede tega so sicer manjše razlike, zvezda ima namreč lahko 8, 7, 6 ali pet krakov...

Toda del znanj je bil skrivnostjo prenešen med verne.   Glejte gibe rok, govorico oči, pokritost določenih rok... Najožja svečenica vrhovne Vestalke svoj talisman, ki ga ima za vratom (simbol spomina in vedenja o bistvu delovanja Vestalk ) izroča laični svečenici na svoji levi. Na njenem obrazu je skrivnostni nasmeh.  Spomin izroča osebi, katere obraz je podoben obrazu Marije - Maryām (če ga primerjamo s podobo Marije na mozaiku v Evfraziani. Tako se je vedenje razširilo v skrivni red, katerega ne poznam. Je to linija Merovingov? Ali kakšna tretja?  pršilo med   izven svečeniškega reda, saj je nasledstvo izročila na skrivaj. Prsta roke nove svečenice - svečenice brez svetišča sta v obliki V - simbola zmage.

Obraz Vestalke (na sliki je Theodora) ima na sebi izraz presunljive žalosti. Na vrhu glave ima krono v obliki črke M (Maa - velika mati). Krono oblikujeta dve kapljici. Njena ključna naloga je bila rojevanje prerokov. To je delala v okoliščinah velikega samoodrekanja. Ornamentika govori, da je bila deležna: posvetitev, glorikacije in znanj. Na desnem ramenu ima ponovno poudarjen simbol rojstva semena Duha - Jesseusa.

 

5 st n..š. Podoba Marije na mozaiku v Evfraziani, Poreč

Podoba Maryām v Evfraziani je skladna s spodnjo podobo naslednice Maryām Basilike sv. Vitale, Ravenna.

 

Obleka prejemnice svetega darila svečenice poleg govori zavezanost naravi, zemlji in telesu, njen obraz govori, da je iskalka svetosti ter svetišče duha in ljubezni.


 

Meniha ob vhodu v črno čumnato se sicer kregata, eden stoji drugemu na nogi in preprečuje, da bi izpeljal  načrtovan izbris Vestalk. Morda le zato ker predaja vestalske "čaše nesmrtnosti" ni bila dovolj, poleg "čaše" in predaje dragocenosti so morale Vestalke zapustiti tako prestol kot svetišče in odditi v "stolpe devic" - soba brez oken.  Energija Ethra (Prane) se temu uničenju Vestalk upira  v simbolu "krstilnice",  ki zapira vhod v čumnato. Vestalke je bile ljube energijam Pozeidona - energijam starozaveznega Boga. Toda Eter je bil prepoznavan kot srednji svet, svet Vic. Najverjetneje so bile zato ukinjene. Je bila glavna krivda Vestalk, da so bile preveč sočutne, da so se odločale za življenje in da zato niso marale iztrebljanj in neskončnih bojev za oblast zaradi oblasti.

Krstilnica je polna simbolov: štirje stebri (simbol štirih "elementov" oz. moči; krstilnica kot čaša nesmrtnosti; voda, ki teče tako, da oblikuje podobo ptiča (pripoved Ethra).

Cerkev sv. Evfimije v Rovinju, Hrvaška

Skozi stoletja je odnos do starozaveznih običajev nasploh vse bolj ponižujoč. Dandanes so v številnih krstilnicah plastične skodele. Ne samo, da so bolj prazne kot polne, posvečeno vodo se daje v brezdušno plastiko, ker je voda univerzalno topilo se seveda posvečenost v parih urah povsem porazgubi.


S titulo Vestalke (Vesta) so kitile tudi matere rimskih kraljev in cesarjev. Veste so duhovniki uspešno izgnali iz svečeniške vloge v vlogo, ki so jo določili - zgolj skrb za (moške) potomce. Ali so bili pri tem uspešni?

MITRAIZEM več...


VIR: 
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/italy/classe/santapollinare/santapollinare.html
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/index/index.html
http://www.abu.nb.ca/Courses/NewTestament/Hebrews/PrimReadExod.htm

 © by  Vladislav Stres


RESNIČNA PODOBA MARIJE - MARYAM

VAZE STVARJENJA

RESNIČNA PODOBA JEZUSA

PPT podoba Marije in Jezusa

O MITRAIZMU

KAZALO


domov

 

 

© by  Vladislav Stres
GSM: 031 578 981