PREDLOG POSVETOV V DS RS 08/09
Preko DS RS se lahko  aktivira t.im. civilna družba.  Posveti so lahko predhodnica kasnejših vladnih in parlamentarnih odločitev več.

Vzvode oblasti dobiva nova garnitura politikov in politikov, ki so se vsaj malce prizemljili v preteklem opozicijskem mandatu.
Zopet skušam sodelovati v ponovnem poskusu vzpostavitve sodelovanja med civilno družbo in politiki - odločevalci.

Na spodnjih projektih želijo sodelovati samostojne, strokovne osebnosti ki jih prepoznavam za del dejanske civilne družbe. Tudi sami imajo več projektov:
Miha Burger, Zlatka Kos, Radoš Nikolič,  Štefan Perkič, Blaž Babič ipd, pa tudi posamezniki iz akademskih krogov in akademiki. V primeru sodelovanja bi se kritična ost vseh, ki ne moremo in nočemo biti zadovoljni s stanjem komunikacijske praznosti, še dodatno spremenila v sodelujočost. Tudi zato je prav, da sicer kritične posameznike ki se zavzemajo za sprejemljive rešitve, vključimo(te) v sodelovanje za prenovo družbe.  Dogovorni način sprememb (le te so nuja) je veliko boljši od besnega, ki bolj spominja na hudo bolezen, posledice pa vsebujejo tudi večjo kolateralno škodo. Če ti razlogi niso dovolj pa pomislite na  to da hitro tonemo v  okoliščine nepredvidljivih trenj - finančna ipd kriza. To pa je dodaten argument za intenziviranje procesov družbe sodelujočega reševanja problemov in udejanjanja produktivnih rešitev.
Razprava, ki sem jo o aktivnem državljanstvu imel v DS RS 2007.  
Magnetogram razprave v DS RS Izvori slovenske ustave - 20 let po pisateljski ustavi

S tem razlogom predlagam več spodaj navedenih tem posvetov.
 

1.  LIZBONSKA STRATEGIJA / preporod Slovenije
Oživitev lizbonske strategije tako v gospodarstvu kot negospodarstvu - preporod Slovenije,  doc 
MOŽNA EKIPA: html

  Dne 12.5.2005¸je bil v DZRS posvet na temo lizbonske strategije.

Predstavnikov Vlade na samem posvetu ni bilo. Posvet je bil dokaj slabo obiskan kar kaže na splošno letargijo takratnih odločevalcev glede lizbonske strategije. Sam imam za izvedbo več podprojektov, del jih je tudi tu predlog DS RS 2005 (doc, nisem prejel odgovora)

 

2. PRESTRUKTURIRANJE DELOVNO INTENZIVNIH PANOG
Predlagam ponovni razmislek  o vlogi države pri prestrukturiranja delovno intenzivnih panog v težavah... Prestrukturiranje se lahko veže na prestrukturiranje državnih podpor za raziskave in razvoj, ki se je tudi v letu 2007 gibal na ravni ok. 0,6% BDP, ker se delež upravičeno namerava povečati  je  prav da se to naredi na sistemski ravni, ki bo spodbujala sanacijo posameznih sektorjev

  Menim da je čas primeren za  prodor novih smiselnih in timsko  dograjenih idej.  Aktivneje pri projektu, ki sem ga predlagam ob okoncu 2004 je želel sodelovati Marijan Stele,  dr. Art Kovačič...  Predlog sem brez odziva napisal leta 2005.
Glejte prilogo  iz leta 2005  
več...

3. Izboljšanje trženja INOVACIJ, INVENCIJ IN DOSEŽKOV INOVATORJEV
 

 

   
4 MEDIJI, PRAVICA DRŽAVLJANA RS DO RELEVANTNEGA PODATKA IN  INFORMACIJE KOT JAVNO DOBRO .
 
  Dostopnost do informacij je lahko ena izmed najpomembnejših storitev države. Le te so lahko dobra podpora državljanom za vseživljensko učenje, da lahko hitreje uveljavijo svoje interese... Informacije so lahko strukturirane tako da postanejo dejansko uporabne tudi za tiste, ki imajo relativno malo časa za pridobivanje in analiziranje informacij proračunskega sektorja več...
5. OŽIVITEV PODEŽELJA
Tekst v prilogi je bil objavljen na spletnem  forumu od neznanega avtorja več...
   
6. VANDALIZEM ŠKODA, STROŠKI IN ODALJEVANJE OD DRUŽBE KONSENZA
 
   
7. DEPRESIJA IN SAMOMORILNOST, APATIJA IN KAKO V DRUŽBO AKTIVNIH DRŽAVLJANOV?

Depresija, samomorilnost tako neposredna kot posredna, apatija so izjemen strošek in cokla razvoja celotne družbe.


   
     
     


IMPLEMENTACIJA IDEJ, SMERNIC IN DOGOVORJENEGA NA POSVETIH

Vsakemu posvetu lahko sledi projekt dodelave in implementacije dogovorjenega.
Npr.: VAROVANJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Menim da bi oživitev široke koalicije  s civilno družbo omogočila da trd oreh problemov postane  hranjiv.

9. oktobra 2008 je bil v Državnem Svetu RS posvet "Skrb za zdravje na delovnem mestu – psihosocialno zdravje in delo".
Med posvetom sem testiral možnost izdelave ustreznega projekta. Ker sem naletel na pozitiven odziv sem naredil osnutek (zgornji link).
 

Državni Svet RS in predlogi za dostop do bančnih podatkov
D. Ščernavič 13.5.2013


AVTOR: Vladislav Stres 


POLITIKA