ANALIZA 7. člena Rudi Vovk - PDF

ADP IN NOVA KOROŠKA USTAVA Jon Petek - PDF

Celoten tekst Avstrijske državne pogodbe
v: francoščini, ruščini, angleščini, nemščini
Vir: Full text of the Austrian State Treaty


NEURADNI PREVOD AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE V SLOVENŠČINO:
PDF (uradni ni dostopen)

POMEN AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE ZA SLOVENIJO IN MEDNARODNOPRAVNI VIDIKI NJENEGA NASLEDSTVA

Mirjam Škrk, Borut Bohte - PDF  orig. www


DRŽAVNI SVET 14.9.2016 S SKLEPI PODPRE NOTIFIKACIJO ADP

      
1., 2.. 3., 4.

KLIK NA FILM S POSVETA

https://youtu.be/uUXILjJ2vTc


VPRAŠANJE MIRU CERARJU KDAJ SE SESTANE  Z PREDSTAVNKI ZAVEZNIŠTVA ZA ADP
(obisk Vlade tudi v Ptuju, 09.03.2016, od 7. minute naprej)

https://youtu.be/NDZt8Yq45y4
 

24 LET "MOLKA" OBLASTI
- AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA - ADP
 

 


"IZVIRNI GREH 24 LET TRAJAJOČEGA NESPREJEMANJA ADP
 je v Ustavi RS, saj v njej ni pravnega nasledstva vseh mednarodnih sporazumov po Jugoslaviji, oziroma,
da je RS sprejela le del mednarodnih sporazumov po nasledstvu Jugoslavije, namesto vseh.


 

 

OBJAVE V URADNEM LISTU RS

25.6.1991 - Uradni list - 1991-1 Ukaz o predložitvi mednarodih Jugoslavanskih pogodb, ki jih bo Slovenija priznala za svoje:
"...
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v treh mesecih predloži Skupščini Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenije sprejme akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb drugim pogodbenim strankam.".  Vir: PDF, www 1., 2.

TEMELJNA USTAVNA LISTINA O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE

2002 SPORAZUM O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA - MSVN​​ 

Milan KUČAN, predsednik RS je UKAZAL...
Ali je ob osamosvojitvi zahteval, da se vprašanja pravic manjšin uredijo z ADP notifikacijo, za katero se še danes borimo, da ostane?

 

 

08.08. 2002  
U K A Z   O RAZGLASITVI
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O  VPRAŠANJIH NASLEDSTVA
(MSVN)UR. l. št.20 (št. 71).

Enemu od članov Zavezništva je takrat v Sporazum o vprašanjih nasledstva​ (MSVN)​​ U​r.l. št. 20 (št.71), uspelo vključiti ("pretihotapiti​") Osimski sporazum (PDF), ADP mu niso dovolili​."​ Glej PRILOGO D - Arhivi, člene od 1 do 12, stran od 910 do 913.  ​
Osimski sporazum je bil začasno rešen z izmenjavo not 31.julija 1992 in nato prenesen v pravno nasledstvo z MSVN.


Vir: PDF,
    www,
samo slovenski del sporazuma

 

Wikipedia o Osimskih sporazumih govori:
"Republika Slovenija je z mednarodnim pravnim aktom - izmenjavo not - postala pravna naslednica Osimskih sporazumov 31. julija 1992. Ob vključitvi Slovenije v Evropsko unijo tako Osimski kot tudi drugi dvostranski sporazumi, sklenjeni z Italijo, ostajajo v celoti v veljavi." Vir

Ministrstvo za zunanje zadeve RS govori drugače:
..........Po ratifikaciji v parlamentih obeh držav so Osimski sporazumi začeli veljati 2. aprila 1977 z izmenjavo ratifikacijskih listin.
Slovenija in Italija sta z izmenjavo not 31. julija 1992 potrdili njihovo nadaljnjo veljavnost. ............. Vir

POBUDE IN ZAHTEVE PO PRIZNANJU - NOTIFIKACIJI ADP

 


ZAVEZNIŠTVO se je oblikovalo aprila 2012 in šteje danes 86 Pozivnic, ki imajo preko 250.000 članov.
Med Pozivnicami so:
Kluba koroških Slovencev iz Ljubljane in Maribora - Janez Stergar in dr. Marjan Žindarič, Zveza združenj borcev za vrednote NOB - Janez Stanovnik, Društvo pisateljev Slovenije - Veno Taufer,  Zveza kulturnih društev Slovenije - mag. Jože Osterman, Društvo 2000 - Peter Kovačič Peršin, Zveza društev upokojencev Slovenije - dr. Mateja Kožuh - Novak, Društvo Evropska mreža za enakost spolov - Sonja Lokar, Sinteza - dr. Matija Kovačič, Socialistična unija Slovenije - mag. Boris Nemec, Demokratska stranka dela - mag. Franc Žnidaršič, TRS in gibanje TRS -  Matjaž Hanžek in dr. Manca Košir, Solidarnost dr. Božidar Flajšman, Odbor za pravično in solidarno družbo - dr. Jože Pirjevec, Sindikat Novinarjev Slovenije - Izok Jurančič, Sindikat vojske, obrambe in zaščite Slovenije - Božo Novak, Sindikat vojakov Slovenije - Gvido Novak, Policijski sindikat Slovenije - Radivoj Uroševič, Neodvisni sindikati Slovenije - Rastko Plohl, Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnostiMladen Jovičič, Policijski sindikat Slovenije - Radivoj Uroševič, Zveza domoljubnih društev Hervardi in Zedinjena Slovenija - Andrej Šiško, Glas žensk Slovenije - Monika Piberl, Društvo TIGR- Savin Jogan in mnoge druge znane družbene organizacije (seznam 86 Pozivnic glej v Pozivu št. 14 predsedniku Vlade RS z dne 20.2.2017).


 

 

31.05.2012 Seja komisije Odbora za zunanjo politiko DZRS  

Lojze Ude: "Zdaj je nivo varstva (manjšin v Avstriji) nižji. To se kaže že samo iz, denimo deleža slovenskega prebivalstva v določenem kraju, ki potem narekuje postavitev dvojezičnih topografskih napisov. Ustavno sodišče je ta delež opredelilo z desetimi procenti, ustavni zakon 17,5. In tako naprej bi lahko še to nižanje opisoval, vendar ga imate opisanega v našem dokumentu. Posledično je prišlo do oženja tistih lokalnih uradov, pri katerih se je uporabljal slovenski jezik kot uradni jezik in tudi do omejitve uradnega jezika na sodiščih samo na tri sodišča. Štajerski Slovenci v tem zakonu   (osnutek ustavnega zakona) sploh niso bili  omenjeni. Morama reči, da sem bil zelo presenečen, ko je Slovenija, ne da bi obravnavala avstrijski zakon v državnem zboru, z noto z dne 6. julija obvestila Avstrijo, da navedeni zakon ocenjuje kot pomemben korak Avstrije v nadaljnjem izpolnjevanju njenih mednarodnih in notranje pravnih obveznosti do slovenske narodne manjšine. Kot da bi šlo za dograjevanje in ne za nižanje varstva... Slovenija bi po našem mnenju morala kot izhodišče za vse nastope proti Avstriji notificirati svoje pravno nasledstvo v avstrijski državni pogodbi. " Vir, 2.

Lojze Ude, dr. prava, pravni forum

 

ODGOVORI NA POBUDE Zavezništva za notifikacijo ADP

09.07.2012 Odgovor predsednika DZ RS Gregorja Viranta  (odgovorjeno 09.07.2012)

Zahvaljujem se vam za "poziv k izvršitvi pravice do prenosa preostalih mednarodnih sporazumov in dogovorov SFRJ na Republiko Slovenijo in druge naslednice", ki ste sicer naslovili na Vlado, Državnemu zboru pa posredovali v vednost.

Gregor Virant, predsednik DZ RS

 

 09.07.2012 Drugi odgovor predsednika DZ RS Gregorja Viranta (odgovorjeno 12.10.2012)

v sredo, 17. 10. 2012 bosta Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko in Komisija Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu na skupni, za javnost zaprti seji obravnavala Informacijo Vlade Republike Slovenije glede vprašanja notifikacije nasledstva Republike Slovenije v Državni pogodbi o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije.

Gregor Virant, predsednik DZ RS

 

4.9.2012 Sprejem delegacije v DS RS za notifikacijo ADP

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič se je 4. septembra 2012 srečal s predstavniki civilno-družbenega Zavezništva za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki jih je vodil Rastko Plohl; v razgovoru je med drugimi sodeloval tudi koroški Slovenec Karl Smolle. Do srečanja je prišlo na pobudo omenjenega zavezništva.
Prisotni so želeli predsednika Državnega sveta seznaniti o pravici in potrebi Republike Slovenije, da notificira svoje nasledstvo sopodpisnice Državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije.

Naši mediji o tem skorajda niso poročali je pa avstrijski ORF, Celovec 05.09.2012
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/stories/170434/, RTVS pa s krajšo novico, ki pa ni več dostopna.

 

11.09.2012 Odgovor  Ministrstva za zunane zadeve (notifikacija ADP)

Odgovor MZZ na Poziv k izvršitvi pravice do prenosa preostalih mednarodnih sporazumov in dogovorov SFRJ na Republiko Slovenijo in ostale naslednice

Poslanska skupina DeSUS nam je z dopisom z dne 9.7.2012 odstopila vaš dopis z dne 29.6.2012 v zvezi s prizadevanji za ureditev nasledstvenih vprašanj, natančneje glede Sporazuma o vprašanjih nasledstva in Avstrijske državne pogodbe.
Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan 25. 5. 2001 na Dunaju, veljati pa je začel 2. 6.2004.

 

11. 10. 2012  TAJNA SEJA DZ RS

TAJNA SEJA DZ RS (iz vabila)
Odbor za zunanjo politiko (18. nujna seja) ter Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (3. nujna seja),  ki bo v sredo, 17. 10. 2012, ob 12. 30 v sejni sobi T - klet, Šubičeva 4, Ljubljana
.
Informacija Vlade Republike Slovenije glede vprašanja notifikacije nasledstva
.
Republike Slovenije v Državni pogodbi o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije (ZAUPNO)
Gradivo je označeno s stopnjo tajnosti

 

16.10.2012 Skupna izjava Rastko Plohl, Janez Stanovnik

www vir

Dne 16. 10. 2012 so se sestali vodstvo ZZB NOB Slovenije in predstavniki Zavezništva za notifikacijo avstrijske državne pogodbe – ADP, ki šteje 55 civilno-družbenih organizacij, in obravnavali notifikacijo ADP. Vodstvo ZZB NOB Slovenije je podprlo pobudo Zavezništva, da Republika Slovenija notificira ADP, ker to vodi k zaokrožitvi državnosti Republike Slovenije ter kakovostnejši zaščiti slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

Janez Stanovnik, predsednik ZZB NOB Slovenije,  Rastko Plohl, Zavezništvo za notifikacijo ADP

 

17. 10. 2012 TAJNA SEJA DZ RS

par dni kasneje - ŠE BOLJ TAJNA SEJA DZ RS (iz vabila, ki tudi tu ni objavljeno)
Odbor za zunanjo politiko (18. nujna seja) ter Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (3. nujna seja), ki bo v sredo, 17. 10. 2012, ob 12. 30 v sejni sobi T - klet, Šubičeva 4, Ljubljana

 

 

P O R O Č A N J E    MEDIJEV

 

OBČILA
(MEDIJI)
2012


ORF:

Opozorili na pomen notifikacije ADP

Predsednik slovenskega državnega sveta Blaž Kavčič
je sprejel predstavnike civilno-družbenega Zavezništva za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki jih je vodil Rastko Plohl. Pri razgovoru je sodeloval tudi Karl Smolle.

Prisotni so želeli predsednika državnega sveta seznaniti o pravici in potrebi Republike Slovenije, da notificira svoje nasledstvo sopodpisnice državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije. Pričakujejo, da se bosta "tako stroka kot politika v uresničevanju slovenskih interesov poenotili, nastopali državniško in dosledno uresničevali odnos do sosednje države skozi izvajanje vseh določil državne pogodbe, ne le njenega 7. člena", so zapisali na spletu državnega sveta RS. Poudarili so, da pri tem ne gre za konfliktnost interesov, temveč za izboljšanje dosedanjih dobrih odnosov med državama. Kavčič pa je predstavil konkretne mehanizme, ki jih, v okviru svojih pristojnosti, na voljo ima Državni svet, da lahko vpliva na obravnavo predlagane problematike. Sogovorniki so se strinjali, da bodo nadaljevali s skupnimi aktivnostmi, ki bodo pomagale razjasniti utemeljenost notifikacije slovenskega nasledstva sopodpisništva Avstrijske državne pogodbe...


RTV SLO:

"Pravica in potreba" po notifikaciji    06. september. 2012 ob 12:51, povezava ne deluje

Avstrijska državna pogodba Celovec, 6. avgusta 2012

Civilno-družbeno Zavezništvo za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe (ADP) je svoje zahteve ta teden predstavilo predsedniku slovenskega državnega sveta Blažu Kavčiču. Med sogovorniki je bil tudi Karel Smolle.

"Še mnoga odprta vprašanja"

Zavezništvo za notifikacijo ADP si je edino v oceni, da 7. člen ni rešen in da je odprta še vrsta pomembnih vprašanj, ki jih urejuje ta mednarodna pogodba. Zato je notifikacija nujna potreba, zato tudi ta civilna pobuda znotraj Slovenije. Državna pogodba daje mnogo več kakor le rešuje vprašanje dvojezične topografije, ugotavlja Smolle.


ORF

"Pravica in potreba" po notifikaciji, povezava ne deluje

Civilno-družbeno Zavezništvo za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe (ADP) je svoje zahteve ta teden predstavilo predsedniku slovenskega državnega sveta Blažu Kavčiču. Med sogovorniki je bil tudi Karel Smolle.

Organizacije civilne družbe Predstavniki civilno-družbenega Zavezništva za notifikacijo Avstrijske državne pogodbe so ta teden seznanili predsednika slovenskega državnega sveta Blaža Kavčiča s "pravico in potrebo" Republike Slovenije, da notificira svoje nasledstvo sopodpisnice državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije. V zavezništvo so vključene osebe iz Neodvisnega sindikata Slovenije (Ptujski neodvisni sindikat), oba kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru in druge osebe civilne družbe Slovenije, ki imajo tudi ustrezno podporo nekaterih uglednih pravnikov.

Na omenjeno srečanje je bil tokrat povabljen tudi Karel Smolle, ki je, tako je dejal, gostitelju Blažu Kavčiču podal avtentično sliko, kako razmišljajo o tem vprašanju koroški Slovenci. Zavezništvo za notifikacijo ADP si je edino v oceni, da člen 7 ni rešen in da je odprta še vrsta pomembnih vprašanj, ki jih urejuje ta mednarodna pogodba. Zato je notifikacija nujno potreba, zato tudi ta civilna pobuda znotraj Slovenije. Državna pogodba daje mnogo več kakor le vprašanje dvojezične topografije, ugotavlja Smolle in navaja kot primer tri pomembna vprašanja.


Komentar: TAKO TAJNO O TAJNOSTIH, DA O TEJ TEMI NI UREJENEGA PREGLEDNEGA GRADIVA DOSTOPNEGA JAVNOSTI, CELO POVEZAVE DO  NEKDANJIH REDKIH ČLANKOV SO UKINJENE,
TUDI VSEBINA AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE IZ LETA 1955 JE TAJNA SAJ NA SLO URADNIH STRANEH NI NIKJER OBJAVLJENA...


RTVS
SLOVENCI V SOSEDNJIH DRŽAVAH
(poročanje slovenskega javnega Zavoda - RTVS, povezava ne deluje)
http://www.rtvslo.si/slovencivsosedniilidrzavah/novica/334

ORF (poročanje avstrijskega medija, slovenski program):
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/stories/170505/ 
http://volksgruDPen.orf.at/slovenci/novice/stories/170434/ http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2698375/   http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2698770/ http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2697657/  http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2648347   http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2696160/ 
infotmacije najdete tudi na spletnih straneh Koroških Slovencev: www.sodalitas.at


NovoDanes:

http://novodanes.si/storv.plip?title=Civilna zdruzenia za notifikacijo ADP

STA: 
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1751433

 

 

2013

 

 3.7.2013 Izjava predsednika države RS Danila Türka

Predsednik republike dr. Danilo Türk je že večkrat, med drugim tudi na tiskovni konferenci ob uradnem obisku avstrijskega predsednika v Republiki Sloveniji aprila 2011, jasno in odločno povedal svoje stališče in se zavzel za notifikacijo sukcesije Avstrijske državne pogodbe.
Na Vladi in parlamentu pa je, da sprejmeta, skladno s svojimi pristojnostmi, ustrezno stališče in odločitve.
Danilo Türk, za svetovalka za diplomatska vprašanja pr predsedniku RS, Tatjana Miškova
Na srečanju je bil tudi predstavnik koroških Slovencev Marjan Pipp.

 

 

2015

 

14.5.2015 Izjava
Združene levice glede ADP

Petnajstega maja 1955 je s podpisom Avstrijske državni pogodbe nastala Republika Avstrija. Zmagovalci v drugi svetovni vojni so sklenili, da je desetletje »kaznovanja« Avstrije za njeno sodelovanje z nacisti za zavezniško okupacijo dovolj in ji s tem aktom priznali samostojnost. Podpisani mednarodni akt je določil obliko moderne avstrijske države, ne zanemarja pa tudi zaščito pravic narodnih manjšin – predvsem slovenske in hrvaške.

Članice koalicije Združena levica, TRS,  IDS, DSD, Četrta skupina Združene levice

 

 21.4.2015 Poziv št.10 Izvršitev notifikacije Avstrijske državne pogodbe


Zavezništvo za notifikacijo ADP

dopolnjeno 14.05.2012, 26.06.2012, 28.11.2012, 26.04.2013, 01.07.2013, 29.11.2013, 22.04.2014, 21.11.2014 in 21.04.2015.

 

 

25.4.2015 Poziv št.10 Vladi RS,
Mira Cerarja, Izvršitev ADP 

Poziv na osnovi:
TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE, z dne 25. junija 1991;
USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE, z dne 25. junija 1991;
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA (MSVN), z dne 12. junija 2002;
AKTOV O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA, z dne 1. julija 1992 in z dne 13. novembra 1992;
ZAKONA O RATIFIKACIJI DUNAJSKE KONVENCIJE O NASLEDSTVU DRŽAV GLEDE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA, ARHIVOV IN DOLGOV (MDKND), z dne 21. junija 2002;
in drugih sprejetih dokumentov s strani R Slovenije,
Republika Slovenija pozove vse druge države naslednice SFRJ, da pristopijo k dogovoru in ratifikaciji drugega dela SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA, s katerim se bo lažje izvršil prenos vseh preostalih mednarodnih sporazumov SFRJ in njenih predhodnic na naslednice, kar se nanaša tudi in zlasti na Avstrijsko državno pogodbo (ADP), podpisano dne 15. maja 1955.

 

5.5.2015 ADP Predlog dan DZ RS, Milanu Brglezu

V letošnjem letu 15. maja 2015 je 60. obletnica ADP, oziroma točneje Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije, ki v svojem 7. členu varuje slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.
Pozivamo vas, da uredite vse potrebno, da bo D r ž a v n i  zbor Republike Slovenije nemudoma notificiral ADP po pravnem nasledstvu SFRJ in tako po tej mednarodni pogodbi soomogočil ustrezno in celovito zaščito slovenske manjšine s strani republike Avstrije na njenem državnem ozemlju.

za Zavezništvo za notifikacijo ADP: Rastko Plohl

 

 

P O R O Č A N J E    MEDIJEV  2015

 

 OBČILA
(MEDIJI)
2015

DISKUSIJE 2014 - 15 O ADP OBJAVLJENE NA ORF članki in zvočni posnetki (ne TV) PDF

ČGP DELO, Avstrijska državna pogodba Odziv MZZ,  15.5.2015
Zunanji minister Karl Erjavec bo spričo novih pobud za notifikacijo nasledstva avstrijske državne pogodbe (ADP) predvidoma na začetku junija sklical strateški svet za zunanje zadeve. Sestanek, na katerega bo vabljena strokovna javnost, bo omogočil razpravo ter proučitev pobud in argumentov zanje. Stališče ministrstva je, da se Slovenija šteje za članico ADP na podlagi načel mednarodnega prava, povzetih tudi v dunajski konvenciji o nasledstvu držav glede pogodb. Tudi glede na skupno z ADP določeno državno mejo z Republiko Avstrijo je Slovenija avtomatično naslednica v pogodbi. Pred 60. obletnico podpisa ADP je skupina 122 uglednih pobudnikov v DZ vložila novo pobudo, da bi Slovenija notificirala nasledstvo ADP.

 

RTVS,  Avstrijska državna pogodba: nespodobna pasivnost Slovenije, 14.5.2015
Na predstavitvi sta sodelovala ustavni pravnik
Ivan Kristan in sociolog Niko Toš, ki je pogovor odprl z mislijo, da nas mora 60. obletnica ADP-ja spet spodbuditi, da Slovenija spet vstopi v prostor te pogodbe kot naslednica Jugoslavije. Gre za načelo suverenosti naše države, je poudaril in dodal, da sta bila začetnika pobude starosta slovenske politike France Bučar in Ivan Kristan, on pa se jima je postavil ob bok v podporo. Pozval je k odločnejši drži domače politike: "Moramo pokazati svojo voljo in odgovornost do negovanja suverenosti naše države."
RTVS predstavi Franceta Bučarja kot: "je eden glavnih pobudnikov notifikacije." Po poskusu razjasnitve, da obstajajo še druge pobude in omembi da je ravno tisti, ki je prvotno odločal  in odločil da se ADP ni sprejela,  napis pod sliko popravi v: "France Bučar je eden izmed glavnih pobudnikov najnovejše pobude notifikacije Avstrijske države pogodbe (ADP) v letu 2015."

.

Medijski prostor v RS je njuni kampanji odprt. Prav pa bi bilo, da prostor dobijo tudi tisti, ki si za to aktivno prizadevajo že desetletja.
 
   


Martin Pandelj: Spomini in vizije 22.5.2015, Novice; PDF   


Pobuda Zavezništva objavljena (celo) v PISMIH BRALCEV PDF:
 

13.6.2015, Intervju Rudi Vouk, DELO

Rudi Vouk
: "Prav bi bilo Avstrijo opozarjati, da se ima za ADP zahvaliti prispevku koroških Slovencev za osvoboditev. To je bila zahteva zavezniških sil in Avstrija se ni mogla pohvaliti s kako drugo oboroženo uporniško dejavnostjo - razen z dejavnostjo koroških slovenskih partizanov...


Nosilcem manjšine na dvojezičnem ozemlju grozi, da jih bo zmanjkalo. Že zdavnaj bi morali razmišljati o konceptih, kako povezovati skupine z Dunaja in izven Avstrije z dvojezičnim ozemljem, kako dajati možnosti uporabi slovenščine na drugih ravneh. V času spletnih povezav to ne bi smelo biti nobena težava. Predolgo smo se po sili razmer ukvarjali s tem, da bomo ohranili teritorialni obseg manjšinske zaščite na dvojezičnem ozemlju, nismo pa razvili recepta, kaj z ljudmi, ki se preselijo in niso več tu."

Vir: www, PDF 

 

Komentar: RTVS je o delovanju Zavezništva prvič poročala šele 13.6.2015 pa še samo s člankom - torej ne preko filmske  - gibljive slike. Članek je pohvalno kvaliteten in zanimiv.  


Prva objava o delovanju zavezništva v članku na MMC RTVS 13.6.2015
Avstrijska državna pogodba: "Slovenski politiki za zdaj še niso zmogli te korajže" PDF

       "V klubu si ne domišljamo, da lahko mednarodnim pravnikom in odgovornim državnikom po četrt stoletja cincanja okoli nesprejetja sklepa o notificiranju listine o nasledstvu ponudimo kakšno čudežno paličico ali črnilo za podpis. Dostojna zdaj že polnoletna država se ne bi smela smešiti z neuresničenimi najavami pošte k depozitarju v Moskvo."       

   Janez Stergar

Rastko Plohl je napovedal, da bodo v zavezništvu za ADP, ki je nabralo že preko 250.000 podpornikov, s pozivi k notifikaciji nadaljevali dokler bo potrebno.
"Očitno gre za neki vroč kostanj, saj vodilni politiki govorijo eno, delajo pa drugo."
 

 Vladislav Stres

 

 

 


Objavljeno med 13. in 19.5.2015
s slikami intervjuanih,
ki jih nato RTVS umakne

Gibanje za prenovo Slovenije: "RTVS  JE FOTOGRAFIJE OBJAVLJENE MED 13.6.2015 in 19.6.2015 UMAKNIL samo zato ker je član gibanja želel da za slike dobim formalno potrdilo avtorstva - avtorsko pogodbo s katero bi pravice uporabe prenesel na RTVS, tudi brezplačno kot je pojasnil že v prvem pismu.  Tudi po podpisu pogodbe jih urednica noče več namestiti. Originalni članek je bil takšen.

 RTVS je sklenila avtorsko pogodbo za 3 slike in jih s tem prejela v trajno uporabo. Sami pa slik nočejo objaviti, niti enega poudarka pod sliko, s tem so spremenili svoj članek, ponižali avtorja slik... S tistimi 18 euri iz avtorske pogodbe so na RTVS dobili slike v trajno uporabo."

 

Kaja Jakopič v. d. urednice uredništva novih medijev MMC RTVS: "Fotografije smo umaknili zaradi prejete zahteve za plačilo avtorskega honorarja in nepredvidenih nadaljnjih zahtevkov iz naslova avtorskih pravic."

in nato še: "Kot že rečeno: gre za uredniško odločitev, ki je ne bomo spreminjali
".


 

 


Objavljeno od 20.5.2015 naprej 

Kampanja Kristan - Bučarjeve skupine  
12.5.2015  POZIV  Državnemu zboru Republike Slovenije  za notifikacijo nasledstva Avstrijske državne pogodbe

Državni zbor naj brez odlašanja sprejme akt o notifikaciji nasledstva Republike Slovenije po Jugoslaviji glede Avstrijske državne pogodbe (ADP).
Notifikacija nasledstva ADP je potrebna z državnopravnega vidika, ker bo šele s tem aktom uresničena Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (T
UL). V Ustavnem zakonu za izvedbo TUL je namreč določeno, da veljajo na ozemlju Republike Slovenije mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Slovenijo. Da bi te pogodbe veljale, je potrebno notificirati nasledstvo ADP.

Glede na to, da je od sprejema Temeljne ustavne listine minilo že 24 let, notifikacija nasledstva ADP pa še ni izvedena, zaradi česar Republika Slovenija ne more uveljavljati pravic in dolžnosti iz te pogodbe, bi bilo potrebno proučiti politično odgovornost za neizvršitev notifikacije nasledstva ADP. Vir: PDF
Osrednji članek časopisa DELO.

O delovanju zavezništva DELO do danes
9.6.2015 (še) ni objavilo niti stavka.
 30.5.2015 Matjaž Kovačič: "Ti pozivi še najbolj dišijo po zlorabi zunanjepolitične teme za potrebe podžiganja notranjih političnih nasprotij. Kaj takega je za vsako državo»fauxpas«, torej nekaj, kar njenim interesom in ugledu bolj škoduje kot koristi…«
 
Vir: www,
PDF
6.6. 2015 Prah na pogodbi, Saša Vidmajer, DELO
Problematiko sukcesije ponovno aktualizira civilnodružbena pobuda: skupina 122 posameznikov je pred tedni vložila v državni zbor poziv za priglasitev nasledstva ADP. Odnos države žaščitniče do avstrijske džavne pogodbe je eno temeljnih vprašanj slovenske zunanje politike. Z Avstrijo še vedno ostajajo neurejena dvostranska vprašanja, niti ena od točk 7. člena ni bila izpolnjena v celoti. Člen z mednarodno priznanimi absolutnimi manjšinskimi pravicami ščiti manjšino na avstrijskem Koroškem in Štajerskem neprimerno močneje kot evropsko manjšinsko varstvo.

Notifikacija nasledstva avstrijske državne pogodbe je na zunanjepolitičnem repertoarju že več kot dvajset let. Od podpisa sporazuma o ponovni vzpostavitvi samostojne in demokratične Avstrije (Osterreichischer Staatsvertrag) je minilo šestdeset let, vendar določila 7. člena, ki varujejo slovensko manjšino, še vedno niso uresničena. Slovenija je tudi ob letošnji okrogli obletnici, pomenljivo, molčala. Ves čas goji pragmatično ambivalentno držo, s priglasitvijo nasledstva noče vznejevoljiti Dunaja. Vseskozi precej očitno kaže, da ne namerava sprožiti postopka.
Zdaj je že zaradi same časovne distance ideja notifikacije težavna. Vir:
www, PDF

6.6. 2015 DELO, Pisma bralcev Upokojeni diplomat Matjaž Kovačič najprej napade novinarko in zatrjuje:

Zgolj korajža ne bo dovolj...
Saša Vidmajer ponavlja vsebino lastnih člankov, objavljenih v Delu 20. maja, na katere sem se tematsko odzval 30. maja z mnenjem pod naslovom »Pozabljena zapuščina«. Avtorica ponovno kliče na pomoč ugledna znana imena, s katerimi želi podkrepiti oceno, da se Slovenija strahopetno odreka učinkovitemu diplomatskemu orožju, ki naj bi ga predstavljala notifikacija nasledstva pristopa Jugoslavije k Avstrijski državni pogodbi.
Počaščen sem z opisom vloge, ki naj bi jo imel kot prvi generalni sekretar MZZ, čeprav je nekoliko pretiran glede pristojnosti te funkcije. Prepričan sem, da bo dr. Kristan med podpisniki peticije zlahka našel bolj primerna imena za odgovor na vprašanje, zakaj notifikacija nasledstva ni bila opravljena na začetku naše samostojnosti in niti pozneje.Vir: PDF
9.6. 2015 DELO, Pisma bralcev

POZIV ZA NOTIFIKACIJO NASLEDSTVA AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE - POLITIČNA ZLORABA?


Ivan Kristan
: "protestiram zoper članek upokojenega diplomata Matjaža Kovačiča »Pozabljena zapuščina«..."

 

Ivan Kristan in France Bučar sta bila glavna pri sprejemanju osamosvojitvene Ustave RS ipd

 

Ivan Kristan: Nekdanji viden funkcionar na MZZ in diplomat Matjaž Kovačič "pojasnjuje svoj odnos do nasledstva. Pravi, da je na nasledstvo ADP treba gledati »bolj pragmatično, da je za tak korak potrebno izbrati ustrezni trenutek, v katerem bomo natančno vedeli, kaj hočemo doseči, in bomo realno ocenili vse vidike tega bolj ali manj simbolnega postopka«. Za M. Kovačiča očitno v minulih štiriindvajsetih letih ni bilo takšnega »ustreznega trenutka«. Ali bi na ustrezni trenutek morali čakati še nadaljnjih štiriindvajset let?" Vir: PDF

 

21.4.2015
POZIV ŠT. 10 K IZVRŠITVI PRAVICE DO NOTIFIKACIJE AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE

 –
ADP in prenosa  preostalih ne prenešenih mednarodnih sporazumov in dogovorov SFRJ na Republiko Slovenijo  PDF


Zavezništvo je Vladi R Slovenije podalo prvi predlog za notifikacijo ADP 27. 3.2012.  Do sedaj je tako poslalo že 10. Pozivov (zadnji predsedniku Vlade RS 21.4.2015) in je 5. 5. 2015 vložilo pobudo za notifikacijo ADP pri predsedniku DZ RS dr. Milanu Brglezu in

hkrati​
.

pozvalo vse poslanske skupine DZ RS, da podprejo notifikacijo.  Podporo so izrazili v poslanski skupini ZL, obetajoč odgovor Zavezništvu je sporočila poslanska skupina SMC in kot kaže bo tudi ZaAB, dočim odgovore od ostalih v upanju še pričakujemo. Nekaj informacij imamo, da dela J. Veber na vložitvi predloga.

Pozivi poslanskim skupinam
poslani 5.5.2015 (doc): ZL, SMC, SD, ZaAB, SDS, DeSUS, NSi
Poziv poslan 25.5.2015: MZZ, ministru Karlu Erjavcu: "V imenu Zavezništva za notifikacijo ADP (v nadaljnje Zavezništvo) vas prosim, da nas povabite na sejo Strateškega sveta za zunanje zadeve,  ki je predvidena po vaši izjavi v juniju 2015 na temo - NOTIFIKACIJA ADP..." VEČ,
Poziv poslan Milanu Brglezu 25.5.2015: "Predlog za delovni sestanek o notifikaciji ADP  in izdelava uradnega prevoda ADP." VEČ


01.07.2015
POZIV ŠT. 11

Vlada RS 
PDF, DZ RS PDF


Zavezništvo za notifikacijo ADP je poslalo Poziv št. 11 z današnjim dnem, to je sredo, 01.07.2015 dr. Miru Cerarju, predsedniku Vlade RS in dr. Milanu Brglezu, predsedniku DZ RS.
.
Predsednik Vlade RS ni imel časa, da bi v 7. mesecih odgovoril na Poziv št. 9 in ne na Poziv št. 10 Zavezništva.
Iz navedenega bi lahko sklepali o predsedniku Vlade RS marsikaj.

 
 

Od prejšnjega Poziva št. 10 do Poziva št. 11 so pristopile 4 nove Pozivnice in tako šteje Zavezništvo danes že 81 Pozivnic, ki premorejo preko 250.000 članov.

za Zavezništvo za notifikacijo ADP:
Rastko PlohlAvstrijska državna pogodba - ADP

ali izvirno ime je

Državna pogodba o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije   

objava pogodbe

Na Slovenskem veleposlaništvu na Dunaju govorijo samo o njenem pomenu, povezave na pogodbo ne najdete: Vir - www,
s tem Slovensko veleposlaništvo na Dunaju izkazuje interes krnitve dostopa do ključnih informacij - do pogodbe same.

Podobno je ne najdete na slovenski Wikipediji: Vir - www, najdete pa jo na angleški: Vir - www, čisto spodaj pod razdelkom "Zunanje povezave".

Na angleški spletni strani najdete tudi sliko zadnje strani pogodbe podpise predstavnikov Zmagovalcev II. svetovne vojne. Resolucija zemljevidov ozemlja Avstrije in pristojnosti na posameznih delih teh le teh pa so (seveda) slabe, komaj vidne. Za strokovni vpogled so ti zemljevidi NEUPORABNI.
Uradni prevod pogodbe je imela tudi Jugoslavja,
a začuda, kot da tudi tega prevoda NI NIKJER. 

Full text of the Austrian State Treaty
Celoten tekst Avstrijske državne pogodbe
v: francoščini, ruščini, angleščini, nemščini Vir


NEURADNI PREVOD AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE -
PDF
p.s.: Slovernska država tega do sedaj omogočila. Le kdo ali kaj nam vlada?

ANALIZA 7. člena Rudi Vovk - PDF


 


Po vojni je bila Avstrija kaznovana tako, da se ji je odvzela državnost in vzpostavila pogojna državnost pod varstvom štirih velesil: Rusije​,​ Anglije​,​ ZDA in Francije.


Čim manj je o kakšni končljvi zadevi javno dosegljivo - tem bolj je zadeva dejansko pomembna.
Dostop do podatkov je namreč sistematično prikrivan oziroma onemogočan
.

Vir 
Njena državnost je tako odvisna od pogojev v pogodbi, ki se skrajšano imenuje ADP narekujejo velesile in to trajno. Ker je Avstrija za čas II. svetovne vojne počela hujše zločine na območju Slovenije kot Nemčija, so ji zavezniki določili posebno varovanje slovenske in hrvaške manjšine.
V 23 členu ADP (stran 271) govori o zahtevi da se  premoženje vojnih zločincev ali oseb, ki so bile izpostavljene kazni Denacifikacije ukrepov, Avstrija zapleni. Zanimivo pa je da premoženja Kurtu Waldheimu ni bilo zaplenjeno, celo več bil je celo predsednik Avstrije. Pred tem pa generalni sekretar OZN. Vprašati bi morali Wiesenthalov inštitut na Dunaju kaj menijo o tem?

Waldheim je bil generalni sekretar OZN (1972-1981) in predsednik Avstrije (1986-1992). Nekaznovan za svoje zločine umre leta 2007. 
Papež Janez Pavel II je leta 1994 Waldheimu zaradi "svetosti" podeli red viteštva Pija  IX  Ko je bil Waldheimu nekdanji obveščevalni častnik SS enot, Löhrove divizije E ipd, predsednik Avstrije,
se je Slovenija "osamosvojila".
 Vir
Le kako je to dejstvo združljivo z 9. členom 1. odstavek AD
P, da si Avstrija prizadeva za odpravo vseh sledi nacizma!?

Bundesarchiv Bild 183-1987-0922-500, govor
Adolf Hitler, Heldenplatz Dunaj. Vir: 1. 2
Nemčija je bila
takrat "moralna" in vojaška velesila.


Končalo se je z milijoni mrtvih, preselenih, izstradanih, materialno in psihično uničenih.

p.s. "Žrtve nacizma" - Avstrijci
so bili pred II. sv. vojno, priključeni k Nemčiji preko soglasja 12.3. 1938 z Anschlussom kar so dokazal še z plebiscitom. Avstrijci sicer Anschlus uradno razlagajo z De-facto-okupacjsko Aneksijo.
O Anschlusu  je bil 10. 4.1938 izvršen plebiscit - uradno zabeležena podpora priključitvi k Nemčiji. Na plebiscitu se je izreklo 99,7 % volivcev za podporo priključitvi k Nemčiji. Vir: 1., 2., 3. 

 

v 4. členu​
PREPOVED priključitve  (stran 235...)

p.s.:EU-ROPA zdaj! Tajkunizacija ni čudež.
Kakšna je razlika med PAN evropskim in PAN nemškim gibanjem v duhu svetega rimskega cesarstva?

 

 

v 7. členu​
PRAVICE slovenske in hrvaške manjšine
.
1. Avstrijski državljani slovenske in hrvatske manjšine na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem uživajo iste pravice pod enakimi pogoji kakor vsi drugi avstrijski državljani, vštevši pravico do svojih lastnih organizacij, zborovanj in tiska v svojem lastnem jeziku.
2. Avstrijski državljani slovenske in hrvatske manjšine na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem imajo pravico do osnovnega pouka v slovenskem ali hrvatskem jeziku in do sorazmernega števila lastnih srednjih šol; v tej zadevi bodo šolski učni načrti pregledani in bo ustanovljen oddelek šolske nadzorne oblasti za slovenske in hrvatske šole.
3. V upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiščanske in Štajerske s slovenskim, hrvatskim ali mešanim prebivalstvom je slovenski ali hrvatski jezik dopuščen kot uradni jezik dodatno k nemškemu. V takih okrajih bodo označbe in napisi topografskega značaja prav tako v slovenščini ali hrvaščini kakor v nemščini.
4. Avstrijski državljani slovenske in hrvatske manjšine na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem so udeleženi v kulturnih, upravnih in sodnih ustanovah v teh pokrajinah pod enakimi pogoji kakor drugi avstrijski državljani.
5. Dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvatskemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov značajin pravice kot manjšine, se mora prepovedati. Vir: Rudi Vovk, 60. obletnica 7. člena


Poglejmo si upoštevanje 7. člena na konketnem primeru:
Pogovor med nekdanjim zveznim kanclerjem  Avstrije Wolfgangom Schüsslom s predsednikom Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjanom Sturmom…:
»Ali bi bilo mogoče formulo 158+ napisov bolj simbolično kot realno znižati na npr. 140 in nekaj napisov?«

Vsebina depeše veleposlaništva RS na Dunaju, Vir: Novica MZZ,
26. 7. 2006

 

 

Komentar: Slovenski diplomati niso upoštevali zahtev ADP in preko tega delali škodo ne samo manjšini. 
Tovrstno trgovanje je povsem v nasprotju z zahtevami vsaj  7. člena ADP, ki v 3. odstavku zahteva:
»
V upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiščanske in Štajerske, kjer obstajajo Slovenci, Hrvati ali z mešanim prebivalstvom se slovenski ali hrvaški jezik sprejme kot uradni jezik poleg nemškega. V takih okrajih so topografska terminologija in napisi v slovenskem ali hrvaškem jeziku kot tudi v nemškem jeziku.«
 

v 9. členu​
ODPRAVA VSEH SLEDI NACIZMA IZ AVSTRIJSKEGA POLITIČNEGA, GOSPODARSKEGA IN KULTURNEGA ŽIVLJENJA

p.s.: Kako je sploh lahko obstajala organizacija Heimatdienst in stranka Jorga Heiderja oziroma sedaj njegova naslednica - BZÖ.

 


v 10. členu​
(posebne določbe za zakonodajo)

2. "Republika" Avstrija
se nadalje zavezuje, da ohrani vso pravo dinastije Habsburg - Loren od 3. aprila 1919 dalje
.

P.S.: Najpomembnejši členi ADP s pravnega stališča so
6 (človekove pravice), 8 (demokratične inštitucije) in 9 (onemogočenje nacističnega organiziranja),
10
(posebne določbe za zakonodajo)

.
U
kinjena je bila monarhija,
pravno nasledstvo po cesarju Karlu I. se ohranja.


ODŠKODNINSKI DEL
Vojna odškodnina Sovjetski zvezi
Po Seznamu št 2 so avstrijska naftna polja v velikosti 27,7 km x 27,7 km, ki so preko 26-tih koncesij prenesena v last Sovjetske zveze oz. njene naslednice Rusije, del naftnih polj ni prenesenih in z njimi deloma razpolaga Avstrija (stran 12 neuradnega prevoda).


 

Člen 36. VELJAVNOST ANEKSOV
"Določbe aneksov veljajo in učinkujejo kot integralni sestavni deli te pogodbe."

(stran 24 neuradnega slovenskega prevoda in 370 originalne angl.del).

Ker ni določeno katerih aneksov se lahko razume, da lahko pogodbo v skladu z osnovnimi smernicami podpisnice posodobijo.


Uradni prevod v slovenskem jeziku A.D.P. seveda NI DOSTOPEN.
Tudi po proslavah ob 60. letnici podpisa
ne. Več


 ,

Vzpostavljena mednarodna povezava za ADP


Vzpostavljena je mednarodna povezava Slovencev ​na avstrijskem Kroškem ter Štajerskem, gradiščanskih Hrvatov in Zavezništva za notifikacijo za ADP (avstrijska državna pogodba) in njo 7. člen, ki varuje Slovence in Hrvate v Avstriji.

​Jugoslavija oziroma SFRJ je notificirala ADP
R Slovenija in R Hrvaška je ob osamosvojitvi nista prenesli v svoje pravno nasledstvo po SFRJ, da bi lahko varovali svoji narodni manjšini, kot sta  Osimski sporazum (2002).

Zavezništvo za notifikacijo ADP ima 77 organizacij s preko 250.00 člani sedežem v R Sloveniji.  ​


NAKNADNE POBUDE

Teden dni po vložitvi pobude s strani ZAVEZNIŠTVA pristojnim državnim organom - DZ RS in Predsedniku vlade RS, je 13. maja 2015​ v imenu 122 uglednih pobudnikov zahtevek vložil tudi dr. Ivan Kristan Vir http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2710656/ z glavnim podpornikom  do pred kratkim dolgoletnim šefom Panevropskega gibanja kateremu je do njegove smrti načelovala družina Habsburg (dr. Otto von Habsburg je še vedno častni predsednik Vir), Francetom Bučarjem, oz kot je bilo zapisano na MMC RTVS: "France Bučarje eden izmed glavnih pobudnikov notifikacije." Vir.  Po našemu protestu je MMC RTVS napis pod njegovo sliko deloma spremenila v: "France Bučar je eden izmed glavnih pobudnikov najnovejše pobude notifikacije Avstrijske države pogodbe (ADP) v letu 2015." Vir www

 

 

komentar  Rastko Plohl

 

 

Rastko Plohl: "Zavezništvo je dr. Ivana Kristana in njegovo skupino pisno pozvalo 22. aprila 2015  (in kasneje, večkrat tudi telefonsko), da stopijo kot pobudniki skupaj.
Dr. Ivan Kristan je dejal, da se bo posvetoval s svojo skupino, a se ni več oglasil. Pobudo je v DZ RS vložil 13. maja 2015,  en teden po  05. maja 2015 vloženi Pobudi Zavezništva. Zavezništvo je vložilo Pobudo (teden dni pred Kristanovo skupino) zaradi njihove ne odzivnosti in negotovosti za skupen nastop.

.

Ob osamosvojitvi R Slovenije ni potrdila  ADP. Osimski sporazum, kot listina, ki pripada Sloveniji,  je bil na Slovenijo prenešen šele z Nasledstveno pogodbo leta 2002.
 

Kristan in Bučar sta bila člana vsak svoje delovne skupine od  dveh delovnih skupin  Zbora za ustavo (1989) in sta imela že takrat kot vrhunska pravna strokovnjaka priliko predlagati in ​uveljavljati ​pravno nasledstvo​ ADP. Kristan je vodil delovno skupino za spremembo obstoječe Ustave, to je Ustave Socialistične Republike Slovenije -  SRS,  Bučar pa je vodil delovno skupino za pripravo nove ustave nastajajoče  Republike, kot je bil tudi

​"​prvi​"​ predsednik ​ skupščine Republike Slovenije, ko bi se ADP lahko prenesla v pravni red, pa ni.« 
 

Več: Glej članka: Zbor za ustavo1989, Večer PDF1, 15.12.1989 Zbor za ustavo, Večer PDF2.,  in Zbor za ustavo RS 24.02.1989, Dnevnik PDF

 


OBELEŽJE 60. obletnice ADP v Tinjah, avstrijska Koroška

 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2698375/,
http://www.slomedia.it/avstrijska-drzavna-pogodba-je-se-vedno-aktualna-in-pomembna

 

5. marca 2015 je bila v Tinjah na avstrijskem Koroškem okrogla miza ob 60. obletnici ADP s skupno ugotovitvijo o nujnosti,
da Slovenija in Hrvaška po 25. letih končno notificirata ADP iz naslova pravnega nasledstva SFRJ, da varujeta svoji manjšini v Avstriji.

V Tinjah na avstrijskem Koroškem je bila prisotna tudi delegacija Zavezništva  v sestavi:  Janez Stergar (KKS - Lj), Jože Hartman (ZZB NOB), Jože Kos (GPD), Andrej Šiško (Hervardi) , Gvido Novak (SVS) in Rastko Plohl (NSS).Na posvetu je bil tudi generalni direktor Javnega zavoda RTVS Marko Filli: Vir
PDF


 

 

komentar V. Stres

 

 

Besed ne varčuj,
varčuj z dejanji-

Če bi hoteli ADP priznati kot nasledstveno pogodbo bi to neketeri ugledni podpisniki pobude to lahko naredili, ko so bili na pomembnih funkcijah npr. na mestu predsednika DZ RS... kot javno mnensko pomembne osebnosti pa bi lahko vztrajali tudi kasneje - v vseh  preteklih 24. letih pa so varčevali z DEJANJI

Tajne seje, izbrisi te tematike... so za DVOJNO IGRO - nujno potrebni. 

Če boste iskali podatke o Francetu Bučaru kot predsedniku Slovenskega Panevropskega gibanja praviloma ne boste našli ničesar (šifra: Tajnost Tajnih Sej), na slovenski Wikipediji pa najdete sicer prazno povezavo www,  na tujejezičnih pa niti tega ne. France je bivši predsednik Skupščine Republike Slovenije 1990-92, torej v času, ko so se vršili postopki nasledstva pogodb bivše države - Jugoslavije.

false
dr. France Bučar 

PRAVNA PRAKSA 4.6.2015, piše magister mednarodnega prava Dejan Valenčič
 
p.s.. Vse dežele od Štajarske Koroške do Gradišanske... so kar naprej v GOSPODARSKI KRIZI...
Se tam ob izrednemu trudu prstojnih še govori v čisti slovenščini doma in v javnosti?   PDF


KDO PREDSEDUJE, JE PREDSEDOVAL PANEVROPSKEMU GIBANJU?

Glede AGENDE utapljanja individualizma v skupnosti, preko uničenja ekonomske suverenosti, širjenja dekadenca nacionalnih državah in postopni ugrabitvi ter podreditvi mediokritetni nadnacionalni - v tem primeru EU, preberite:
Communitarianism & Its Plan for Society


Avstrijsko-madžarski mejni prehod, panevropskega srečanja v letu 1989, kot počastitev nekdanje Avstro ogrske
Vir slikeFranz Josef Otto von Habsburg je bil zadnji prestolonaslednik Avstro-ogrske monarhije. Umrl je 4. 7. 2011, v starosti 98 let, v Pöckingu, na Bavarskem, Nemčija. Na pogrebu je sodelovala stotnija vitezov Templarjev, prvi ima v rokah MEČ in druge enote...  Vir


Veliko ideoloških baze agende EU je mogoče najti v delih Count RN Coudenhove Kalergi, upravičeno velja kot "Boter" Evropske unije. Otto von Habsburg, potomec avstrijske cesarske dinastije med branjem te knjige.


Del cesarske (ponazoritvene) vojske iz Slovenije se pokloni cesarju.
Napis pod sliko: "30. junija 2008 so imeli člani najstarejše slovenske ponazoritvene skupine "1313" iz Bovca čast srečati se z nekdanjim avstro-ogrskim prestolonaslednikom in predsednikom Mednarodne panevropske zveze, njegovo cesarsko visokostjo. Dr. Otonom Habsburskim.
Srečanje je organiziralo Slovensko panevropsko gibanje in je potekalo pred Vilo Avstrija, nadvojvodovim bivališčem v Poeddngu pri Münchnu.
Obe delegaciji, skupaj s ponazoritveniki so se namreč dogodka udeležili tudi člani panevropskega gibanja, je med obiskom spremljal častni gost, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, dr. France Bučar in še nekateri gostje, med njimi tudi predstavnik ponazoritvene skupine IR17 iz Ljubljane."  Vir dogodka http://ars-cartae.com/ir17/cesar08/index.htm

Otto s svojim očetom - CESARJEM in mamo.
Sorodstveno naj bi bil z Avstroogrsko cesarsko družino povezan tudi France Bučar, ki naj bi bil z Ottom polbrat po materini liniji (Vir).

Podnapis pod sliko: Heir to the titles of by the grace of God Emperor of Austria King of Jerusalem Hungary.
(Dedič naslovov po milosti Božji cesar Avstrije jeruzalemski kralj Madžarske). 


Vir slik, 2.   Levo carski vojaki na Ljublanskih Žalah, sredina: Borut Pahor na proslavi carskih vojakov društva v Kočevju; razpetje prapora na Kongresnem trgu v Lubljani


KDAJ KONEC CARIZMA, KI GLOBOKO ČEPI V SRCIH NEKATERIH POSAMEZNIKOV?


Otto von Habsburg kot nadvojvoda s carskimi vojaki, Odlikovanje velikega mojstra Imperialističnega avstrijskega reda
Leopolda 1922 - 1961
in srečanje s enoto "Kranjskih Janezov 15.9.2007.
.
2. alineja 10 člena ADP: Republika "Avstrija se nadalje zavezuje, da ohrani vso pravo dinastije Habsburg - Loren od 3. aprila 1919 dalje."
.

 

 


KDO VSE NOČE, DA SE AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA PRIZNA KOT DEL NASLEDSTVA JUGOSLAVIJE?


DEMOKRATIČNEMU LJUDSTVU NEZNANE SILE - LOŽE
npr.:

Sodobni tevtonski red
katerega del je izrek:
 


Tevtonski grb Velikega vojvodstva Mecklenburg-Schwerinn - bogastvo gradu Vir: 1., 2. b , 3. 4., 5.,


 avtorja Leopold Henrik in Stanislava Shelfmark 1894, narodna knjižnica Anglije,
Vir


Grb Univerze v Celovcu, Avstija; Vir

 

Skozi stiske do zvezd / Per aspera ad astra
ki ga še dandanes  častijo mnoge pomembne izobraževalne in druge inštitucije.

Če stiske oz. trpljenje prevedeno v kodo sporazumevanja vladajočega dela naših lobijev:
"Čim slabše, tem bolje!"

 


OBSTAJA PROTISILA,
ki udejanja ravno nasprotno,
poudarja pomen posameznika, nujnost njegovega soodločanja,
zato priporočilo v branje:

DOGOVOR DRŽAVLJANOV SLOVENIJE
 
imenovan

Ustava države Slovenije    PDF

 


PORTAL ZA SLOVENCE ZUNAJ MEJA DOMOVINE


VTA VEČ