TV KANAL ZA POTREBE UNIVERZ(E) IN JAVNOSTI
ŠTUDIJA  Vladislava Stresa

 

      avtorska pogodba z Univerzo v Ljubljani
     

 
 • TV KANAL ZA POTREBE UNIVERZ(E) IN JAVNOSTI

  Iz študije: "Kopičenje informacij zahteva kvalitetne predstavitve le teh na najbolj učinkovit način, to pa je multumedijski način s podporo v bazah, ki posamezne trditve dokazujejo.... UNI TV je učna TV. Bistvo je dokumentirati dodano vrednost raziskovalcev, profesorjev - temu je podrejena tudi kvaliteta kot drugi cilj. Predstavitve slabše kvalitete… bodo del baze podatkov, ki se bo ustrezno nudila npr. »You Tube, »WIKI«… kvalitetnejše oddaje se bodo ponudile širši javnosti preko lastnih in tujih distribucijskih kanalov npr. interneta, kablovja, morebitne koprodukcijske pa tudi preko RTVS.

  Dolgoročno bodo preživeli samo sistemi, ki bodo gradili na sodelovanju UNI-TV, kot je predstavljena v tem projektu, je eden od pomembnih obveznih temeljev za razvoj družbe sodelovanja, saj je mišljen kot neke vrste socialnega omrežja medsebojnega sodelovanja, podobno kot je npr. »Wikipedija«. Komunikacija je namreč prvi korak k (možnosti) sodelovanja.

  Univerzi(am) predlagam, da postane(jo) izdajatelji televizijskega programa.

  Posledice študije(?)
  In res. Fakulteta za elektrotehniko, ki je že preje razpolagala z ustrezno opremo (Računalniški center, kamere...) in je bila pomebnejša potencialna partnerska fakulteta  za razvoj novega pristopa k generiranju in predstavitvi podatkov, kot ga opisuje študija, je že leto dni po oddaji študije aprila 2012 je za študijsko leto 2013 - 2014 odprla novo področje zobraževanja - Multimedija v katerega je vpisala 30 študentov (izbor je bil hud saj se je za redni študij tega novega področja potegovalo kar 150 maturantov. Za letošnje leto 2015 pa fakulteta razširja svoje učne prostore še z oddelkom režija...

  Tudi v pogovoru z prodekanom Fakultete za elektrotehniko Gregorjem Dolinarjem 13.2.2015 nadnevu odprtih vrat fakultete,  sem ugotovil, da za resnejši TV kanal obstaja problem premajhneganabora programskih vsebin. Zato sem predlagal, kar sem sicer zapisal tudi  v študiji, da naj fakuteta omogoči, da študentje lahko svoje raziskovalne naloge predstavijo še na način filmskega zapisa in za to prejmejo dodatni bonus pri oceni naloge. Tovrstna predstavitev namreč dodatno generira bistvo same raziskovalne naloge, omogoča pa tudi njeno lažje uvodno razumevaje tudi nepoznavalcu specifičnega področja.  Strinjal se je da je ideja dobra.

  Čudi me, da kljub temu, da sem bil za svojo študijo minimalno, a ustrezno nagrajen s strani Univerze v Ljubljani in kljub pomemnim spremembam, ki so študiji očitno sledile, nisem bil nikoli povabljen na pogovor in da študije pristojni na fakulteti očitno niso niti resno prebrali. To je verjetno posledica preobremenjenosti in samozagledanosti doktorjev znanosti v, sicer spoštovanja vredno, znaje, ki ga imajo. 

    ŠTUDIJA - PDF


   

  RAZPRAVE
  avgust 2004,  AMPAK- revija, št. 8/9
  2007 Zveza društev upokojencev Slovenije ZDRUŽENJE DUS Odnos do starejših v slovenski javnosti Ovire, ki onemogočajo kvalitetno participacijo državljanov
  2010 Društvo občanski forum v sodelovanju z Državnim svetom RS, Demokratične vrednote in aktivno državljanstvo; Aktivno državljanstvo, Določiti osnovne kriterije in usmeritve.
  2012
  Ateinstični zbornik 2011-2012  O Bogu in veri, stran 52 (www)

   

  VEČINA spodnih projektov je bilo zapsano in na ustrazne inštitucije razpošiljano pred 10. leti

 • STRATEŠKI CILJI

  OVIRE, KI ONEMOGOČAJO  KVALITETNO PARTICIPACIJO  DRŽAVLJANOV  
  Razprava, ki sem jo o aktivnem državljanstvu imel v DS RS 2007  

  Nič več dostopen magnetogram razprave v DS RS
  Izvori slovenske ustave - 20 let po pisateljski ustavi
  (DS RS je magnetogram izbrisal oz. spremenil povezavo)

  PREDLOG NOVE USTAVE RS

  Ustava države Slovenije    PDF

  DOSEDANJE USTAVE IN TEMELJNI DOKUMENTI
   

  ENOSTAVNI VOLILNI MODEL (PDF),
  13.1.2015, predlagatelj  Vladislav Stres

  PRITOŽBA ZARADI NEODGOVORA NA PREDOG ENOSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA  DZRS
   

  PROJEKT UREDITEV SLOVENSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

  Namesto, da se ukinejo, bi se pomen študijskih skupin moral poudariti, nujna pa je tudi ustanovitev samostojno delujoče učiteljske zbornice.

  Del sodobnega iz. sistema pa so tudi preko www ustrezno urejeni, brezplačno dostopni  učbeniki, učni zvezki, vaje z rešitvami, gradiva...

  Tu  najdete tudi nekaj avtorskih temeljnih predlogov izboljšanja izobraževalnega sistema.


  SPODBUJANJE RESNEJŠEGA PROUČEVANJA  ZGODOVINE CIVILIZACIJ  -
  urejene dostopne zbirke slik zgodovinskih eksponatov, diplomskih in drugih strokovnih nalog s področja zgodovine. Podobno se informacijsko uredijo tudi druga področja javnega dobra

  »V Kiberpipi verjamemo, da je neovirano prenašanje znanja nujno potrebno za napredek družbe in posameznika v njej« (vir Kiberpipa


  UREDITEV PODROČJA VERSKIH SKUPNOSTI V SLO

  V Sloveniji je trenutno 42 registriranih verskih  skupnosti , veliko od teh pa kot kaže deluje  le na papirju. Večina teh registriranih skupnosti je nesamostojna.

  Med katerimi religijami in svetovnimi nazori posameznik v Sloveniji dejansko lahko izbira, so informacije pregledne in zbrane?

  Demonopolizacija bi bistveno zmanjšala dogmatskosti ter nekatere naboje fanatizmov kar je za sodobno družbo konsenza nujnost več...

   

  IPD

   

   

  PREDSTAVITEV VLADISLAVA STRESA