SPREMEMBA NEUSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA
ENOSTAVNI VOLILNI MODEL (PDF), 13.1.2015,
predlagatelj Gibanje za prenovo Slovenije, za Vladislav Stres
.

PRITOŽBA ZARADI NEODGOVORA NA PREDOG ENOSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA  DZRS


VOLITVE V DZ RS 2018
Analiza rezultatov volitev - klik na PDF


.

ZAVARUJMO USTAVNOST 
IZJAVA VLADISLAVA STRESA in GAŠPERJA FERJANA 13.9.2018

Volitve, ki ne sledijo ustavnosti so nelegitimne. Pojem poštenih in svobodnih volitev se nevarno odmika od minimalnih demokratičnih standardov v Republiki Sloveniji ali pa je bil rubikon že prestopljen. Kako ta trend obrniti? Kdaj bodo mediji pričeli vsakega političnega akterja, aktivnega državljana spoštovati do te mere, da se mu da enake pričetne možnosti za morebitni končni uspeh usmerjanja poti prihodnosti te družbe?

 

Kaj pomeni prisega spoštovati ustavni red? Kaj so temeljne vrednote ustavnosti, ki so nevarno prezrte že dalj časa? Je govorjenje o uporu legitimno, če se zapira vse možnosti pravnega reševanja konfliktov in mirnega prevzemanja oblasti? Kaj o tem pravi tuja sodna praksa, zlasti v ZDA, ki pozna okoli 200 paravojaških skupin? Kaj je ljudem storiti, da se vključijo v oblastne mehanizme na ustavnoskladen način? Predlogi spremembe ustave v smeri institutov ljudskega nadzora in pooblastil, ki so skladne z demokratično ustavno ureditvijo...

 

In komu prisega sedanja »vlada« oz. ministrska ekipa, sebi samim ali 5% volivcem, ki jih je na nedavnih volitvah zbrali poslanci sedanje koalicije? Kaj pomeni, da bi že pred oblikovanjem ministrske ekipe nove vlade ta že propadla, če bi se kot volilni rezultat upoštevale javnomnenjske ankete, ki trenutno matematično napovedujejo prehod kar trem vladnim strankam med neparlamentarne (Desus, SMC in ZAB)?

 Skratka, zavarujmo ustavnost. Ustava kot najvišji pravni akt ni bil sprejet s sodelovanjem ljudstva pri tem, niti kasnejši popravki.
Pričenjamo jemati demokracijo resno in zahtevajmo in uresničimo spremembe na tem področju
.

Klik na
PDF

INFORMACIJSKO NORČEVANJE DVK IZ VOLIVCEV V RS
Tako kot v ostalih volilnih enotah, smo tudi v Ljubljani, za potrebe volitev v DZRS, 3. junija 2018 od Državne volilne komisije volivci v poštni nabiralnik dobili VOLILNO OBVESTILO, ki obsega 36 listov A4 formata.
Če bi bilo obvestilo v enakem obsegu izdano samo za posamezni volilni okraj (vseh je 88) bi bilo dovolj prostora za predstavitev in program posameznega poslanca.
Tako pa je kot da bi imeli pred seboj telefonski imenik.
R
azen imen, naslova, poklica kandidatov o njih nismo izvedeli nič.Javna objava v obsegu 36 listov A4 formata ni oštevilčena po straneh, ni objavljena v elektronski obliki npr. na DVK  in je glede informacijske zmede dejansko norčevanje iz volivca.
Večine podatkov natisnjenih na publikaciji volivec ne potrebuje, saj voli samo v enem od 11. okrajev ljubljanske Volilne enote.

K
ljučnih informacij, kot so reference in programi kandidatov volilno obvestilo ne vsebuje.
Klik na javno objavo DVK RS:
PDF

Vseh 87 POLITIČNIH STRANK V RS (pol leta star podatek)


MODEL ZDRUŽITVE DVEH LASTNINSKIH SISTEMOV
PRIVATNO LASTNIŠKEGA IN SKUPNO LASTNIŠKEGA V SODELOVANJESKLEPNA MISEL PROGRAMJA GIBANJA:
Revitalizacija: narodnega gospodarstva, solidarnosti, identitete in POŠTENOSTI.

Številni produkcijski faktorji  v Sloveniji niso izkoriščeni ali pa slabo, številni v javnem sektorju delajo slabo, pa bi morali za svojo plačo delati bolje, številni ne zmorejo dokazati izvora svojega izjemno velikega premoženja.
So možnosti. Volitve, ki so pred vrati  so ena zadnjih priložnosti za prenovo Slovenije. Zato bi morala volilna zakonodaja omogočiti, da se volivcem vsak kandidat predstavi s svojim programom - zavezo.
Metanje proračunskega denarja v propagandno mašinerijo strankam je podpiranje PRISTRANSKIH informacij, kot jih iz "natege" v "natego" dajejo stranke tako slovenske t.im. pomladi kot zime.   VEČ

 

Presegajmo delitve 3.del 31.1.2018


1. del: https://youtu.be/313JK2oJImc  2. del: https://youtu.be/eNZH42aqKmE    3. del: https://youtu.be/ar1IgxO3ndISlovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije
09.04.2013 DS RS, na posnetku celotne razprave, www nagovor Vladislava Stresa od 4:35 naprej 

Gibanje za prenovo Slovenije:

NEKAJ IDEJNIH PROJEKTOV
 

nekaj izvedenih projektov  sodelovanja:

USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE DRŽAVLJANOV

ADP   

DRUGI TIR in gospodarski preporod Slovenij

 SPREMINJANJE USTAVE RS

DOSEDANJE USTAVE IN TEMELJNI DOKUMENTI

PRENOVA SLOVENIJE


Gibanje  za prenovo Slovenije je ustanovitelj:

VTA