PRIPOROČILA ZA  VKLJUČITEV
VLADISLAVA STRESA V  DSP

RECENZIJE KNJIG
 PREDSTAVITEV VLADISLAVA STRESA


BIBLIOGRAFIJA VLADISLAVA STRESA

PESNIŠKE ZBIRKE:    

 

VREZI (pesniški almanah, samozaložba, 1986);
Spremno besedilo: Jaša Zlobec in Ciril Zlobec  
št. tiskanih izvodov 250 - razprodano),

 

ZRCALO (pesniška zbirka, založba Obzorja, 1986),
spremno besedilo Herman Vogel, št. tiskanih izvodov 600 - razprodano

 

APIS (pesniška zbirka, samozaložba, 1987),
spremno besedilo :Ciril Zlobec, št. tiskanih izvodov 320 - na zalogi 40 knjig

 

 

 

SESTOP S PARNASA (pesniška zbirka, samozaložba, 1990), angleško - slovenska izdaja, brez spremne besede, št. tiskanih izvodov 300 - na zalogi 5 knjig

 

REKI ( reki, aforizmi in kratke zgodbe 1993),
brez spremne besede
, št. tiskanih izvodov300 - na zalogi 4 knjige

 

PESMI O RAJU (pesniška zbirka, založba Delavska enotnost, 1994), 102 str., spremna beseda avtorja, št. tiskanih izvodov 1100 - na zalogi ok. 300 knjig


TUDI PESEM JE LAHKO NAPITEK (ZA) NA ZDRAVJE,
(brošura, z opisi literarnih delavnic je nastala  2009) pdf

doc

 
POEZIJE


(pesniška zbirka, založba društva ŠENT, Cigaletova ulica 5,  1000 Ljubljana)


Uredil: Vladislav Stres


ZRCALO (ponatis pesniške zbirke,
e-knjiga, založba Mariborska literarna družba, uredil in spremno besedo napisal: Marjan Pungartnik (Obzorja, 2010) pdf,
recenzija Knjige, ki je in ki je ni: Peter Rezman; pdf
Vladislav Stres je uredil tudi pesniške zbirke  - brošure uporabnikov ŠENTa:

PRE (ROJEVAN) JA    2012,   2013DAROVANJE, Martine Počkaj,
LEVITEV Kajtezovič Zahida, TIPANJA Majde Sušinski

 MOLITEV SONCU
 • Vrč Vače, predrimska duhovna kultura na naših tleh (p.s.: članki kot del vsebine knjige so bili objavljeni v reviji Misteriji

  Narodne univerezitetne knjižnice 6.7.2021 spremeni razvrstitev knjige Vrč Vače... iz neleposlovne arheološke med leposlovne; PDF

  Vrč Vače - situla - uvodna predstavitev in vabilo k branju  BIBLIOGRAFIJA Vladislava Stresa - COBISS/OPAC 

   

 • www Cobiss iskanje po rezultatih Vladislav Sttres

 • NEOBJAVLJENO:  

   

   

   

  Še neobjavljeno:pesniška zbirka STVARJENJE

  Še neobjavljena knjiga MEDITACIJE, ok. 110 strani A5 formata oglejte si  uvodni kratek odlomek

   

   

   

  DVD  GOVORICA DREVES (drevesa imajo svoje pripovedi, hotenja, nekatera so žive "cerkve" izjemna duhovna bitja, jesen je čas ko lažje začutimo, slišimo... njihovo delovanje) 

   

   

   

  DVD STVARJENJE (vizualizacija umetnin povezana z zgodovino  človeka)


 • ŠTUDIJA

  TV KANAL ZA POTREBE UNIVERZ(E) IN JAVNOSTI

  Iz študije: "Kopičenje informacij zahteva kvalitetne predstavitve le teh na najbolj učinkovit način, to pa je multumedijski način s podporo v bazah, ki posamezne trditve dokazujejo.... UNI TV je učna TV. Bistvo je dokumentirati dodano vrednost raziskovalcev, profesorjev - temu je podrejena tudi kvaliteta kot drugi cilj. Predstavitve slabše kvalitete… bodo del baze podatkov, ki se bo ustrezno nudila npr. »You Tube, »WIKI«… kvalitetnejše oddaje se bodo ponudile širši javnosti preko lastnih in tujih distribucijskih kanalov npr. interneta, kablovja, morebitne koprodukcijske pa tudi preko RTVS.

  Dolgoročno bodo preživeli samo sistemi, ki bodo gradili na sodelovanju UNI-TV, kot je predstavljena v tem projektu, je eden od pomembnih obveznih temeljev za razvoj družbe sodelovanja, saj je mišljen kot neke vrste socialnega omrežja medsebojnega sodelovanja, podobno kot je npr. »Wikipedija«. Komunikacija je namreč prvi korak k (možnosti) sodelovanja.

  Univerzi(am) predlagam, da postane(jo) izdajatelji televizijskega programa.
  In res Fakulteta za elektrotehniko, ki je že preje razpolagala z ustrezno opremo (Računalniški center, kamere...) je že leto dni po oddaji študije odprla oddelek Multimedija v katerega je vpisala 30 študentov (izbor je bil hud saj je bilo kar 150 kandidatov), za letošnje leto 2015 pa razširja svje prostore še z oddelkom režija.


    kratek odlomek

   

  RAZPRAVE
  avgust 2004,  AMPAK- revija, št. 8/9
  2007 Zveza društev upokojencev Slovenije ZDRUŽENJE DUS Odnos do starejših v slovenski javnosti Ovire, ki onemogočajo kvalitetno participacijo državljanov
  2010 Društvo občanski forum v sodelovanju z Državnim svetom RS, Demokratične vrednote in aktivno državljanstvo; Aktivno državljanstvo, Določiti osnovne kriterije in usmeritve.
  2012
  Ateinstični zbornik 2011-2012  O Bogu in veri, stran 52 (www)
  2019: Slikopisna pisava na Vaški situli / Vrču Vače, revija Misteriji št. 312 - 301 (www)


  SPLETNE OBJAVE:

  SONČNE POZITIVKE: Resnična podoba Marije  (doc), 2007,  Vaze stvarjenja, 2007
  www Ciklus iz zbirke »Stvarjenje«    Vladislava  Stresa,  2008
  O vizualizaciji umetnin: www
  Kazalo raziskav: www

  OBJAVE PESMI:
  So bile pred časom številne:  Radio Slovenija - nokturna , Sodobnost, Dialogi in ena objava v  "le livre  slovene"  v letu  1990 ipd
  Locutio: št. 36. z dne 01.07.2007, št. 45.  z dne 01. 11. 2008, št. 55, z dne 01.06.2010,
  Portret pesnika, oddaja Izvirni, RTV SLO 1, 3.4.2011
  Literarni nokturno
  na Radio SLO 1;  Izgon iz raja 18.1.1991, Iz Poezij,  03.07.2011  mp3,   www


  REVIJALNE OBJAVE

  KJE JE BILA ATLANTIDA - objavljeno v reviji Misteriji
  Kdo je ustvaril Človeka? -  objavljeno v reviji AURA
  POSEIDONOVO SVETIŠČE -  objavljeno v reviji AURA
  ZLATI KLJUČ PRETEKLOSTI -  intervju objavljen v reviji Misteriji
  ATLANTIDSKI RITUAL OBVLADOVANJA MOČI
   - 
  objavljeno v reviji AURA
  Ateistični zbornik DELEC IN DUŠA, razprava 2.3. 1999
  Pripoved slikopisno prikazanih ritualov na Vrču Vače / Vaški situli objavljeni v reviji Misteriji;
  - prvi dan: Poved slikopisja, (
  PDF ),
  - drugi dan: Žrtvovanje konja v Vačah,  (
  PDF ),
  - tretji dan: Posvetitev novega vojvode  (
  PDF ). 
  - četrti dan:
  Prvi mečevalec je bil iz Vač (
  PDF ),
  - peti dan ritualov: S
  lavje zadnjih treh dni v Vačah in kdo je naredil slikopisno pisavo Vrča Vače, (
  PDF ),
  - šesti dan ritualov v Vačah:
  Prihod velike svečenice MA, (
  PDF ).
  - sedmi dan obredja:
  Dan zalivanja drevesa življenja (
  PDF)
  - osmi del; Pomen Vrča vače in zaključek (PDF ).
  http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/vrc_vace_vaska_situla.html

  RECITALI:

  Knjižnica A.T.Linharta
  ,  Radovljica; pesniški večer z V. Stresom , 7.2.1995 

  Vodnikova domačija; recital  O Raju, 7.4.1997, multimedijski recital PODOBE STAROZAVEZNEGA BOGA, 02. 12. 2008

  Reiki društvo Slovenije; recitali v cerkvi sv. Mohorja nad Moravčami 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009

  Društvo ŠENT (Slovensko združenje za duševno zdravje); recital Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, 10. 10. 2008 (V. Stres je tudi vodja literarnih delavnic v okviru društva ŠENT)

  KD MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA
  ; recital Tudi pesem je lahko napitek, 5. 11. 2009 (jpg)


  PREDSTAVITVE VIZUALIZACIJE UMETNIN:

  ANTROPOS
  ; Razprava (vizualizacija): Sikstinska kapela,   1989, št 5-6; www

  AURA  - revija, junij 2006,  Kdo, kaj je Bog? december 2006, Ritual atlantidskih kraljev obvladovanja moči
  februar  2007,  Poseidonovo svetiščejulij 2007, št. 214, Ali so človeka ustvarili ljudje pred nami?

  LUCAS - revija za poznavalce umetnin in starin;  št. 2 maj 1991; št. 5-6 sept. 91; št. 7-8 nov. 91; št. 4 sept. 92

  Fakulteta za matematiko in fiziko;  Umetnost vida,  942. sredin seminar, 14.7.1999, 988. sredin seminar, 12. julija 2000

  Srečišče - Metelkova; Vizualizacija umetnosti,  24.11.1999

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE;  Boj med teizmom in ateizmom skozi zgodovino umetnosti, 13.4.2000

  Likovna akademija Zmaga Modica;  2002

  FILOZOFSKA FAKULTETA: Simbolizem umetniških del 7.7. 2006

  Vodnikova domačija; multimedijski recital PODOBE STAROZAVEZNEGA BOGA, 02. 12. 2009

  Sončne pozitivke, Vizualizacija BENEŠKIH MASK,  2009

  Kavarna Union, Vizualizacija umetnosti, 8. 4. 2009 (pdf) www

  MISTERIJI - revija;  Ljudje so danes okamneli  julij 2010 (pdf); ADAMOVA KNJIGA kodeksa Voynich, oktober 2010; Zlati ključ preteklosti, avgust 2010 (pdf): Razkrita skrivnost Atlantide: marec 2011 (pdf)

  RDEČA OŠTRIGA, Škofja Loka: Simboli kot način sporazumevanja lož in duhovnih oblastnih skupin, 16.3.2012
  Slika deklice na lokvanju Tjaša Ogorelc

   

  Literarni nokturno na Radio SLO 1; Iz Poezij,
  03.07.2011  mp3 

  Intervju na  na Radio Sora;  SVET IN JAZ V ZRCALU,.
  22.2. 2011 mp3


  Intervju 1985, objavljen v časopisu Dnevnik; PDF

  Intervju je najprej postal del baze podatkov ZRC - SAZU 40.000 pomembnih Slovencev Vir

  Ocena pesniške zbirke objavljena v reviji DELO 3.3.1994 Vir

  p.s. Vladislav Stres: Recenzent Cvetko Zagorski ni uspel napisati točnega naslova, ki se glasi PESMI O RAJU in ne v. Kar govori o resnosti obravnavanja pesniške zbirke


  Peter Rezman
  KNJIGA, KI JE IN JE NI
  Vladislav Stres
  ZRCALO


  SVETO IME ROŽE  pdf


  BENEŠKE MASKE  KAJ, KDO JE BOG?
  (literarno pesniški esej)
  Debata: Kaj je Bog?
  O BOGU IN VERI

  (Ateistični zbornik, spremni dopis)

  odlomek iz knjige
  MEDITACIJE

  PESMI za pokušino

  ALKION IN EOLA

  SVETO IME ROŽE 

  MOLITEV SONCU

  nekaj PRAVLJIC:

   ZGODBA O ZEMLJI

  DALEČ PROČ

  ZVEZDICA
  ČARANJE IZ VODE

  OGENJ IN VODA

  Pravljice, ki danes na knjižnem trgu izrinjajo vse druge: Kako popraviti avto... otroku ne nudijo razvoja duhovnih dimenzij, zato smo prisiljeni mukotrpno iskati drugačne, se zatekati v  povedi pravljic, ki so bile napisane pred stoletji ali pa pripovedovati in pisati svoje pravljice. • RECENZIJE KNJIG

  KRITIKA USTVARJALNOSTI VLADISLAVA STRESA


  odklonitve sprejema v DSP 21. 11. 1994, 12. 12. 1994, 09. 03. 1990 
  OCENA PETER KOLŠEK

  PRIPOROČILA ZA  VKLJUČITEV VLADISLAVA STRESA V  DSP

  Žarko Petan, član DSP in PEN,  Zdravko Duša, član DSP, akademik prof. dr. France Bernik - član DSP in PEN,  Akademik prof. dr. Tine Hribar, član DSP in PEN; Prof. dr France Bučar, član PEN; Bert Pribac, član DSP in PEN; Milan Dekleva, član DSP in PEN; dr. Hubert Požarnik član DSP in PEN; Tomo Rebolj član DSP in PEN; Tone Kuntner član DSP in PEN; PRIPOROČILA PDF

 • RTV MMC BLOG  Raziskovanja lahko podprete z donacijo na:
  SKB d .d ., Ajdovščina 4 , 1 5 1 3 Ljubljana, Slovenija
  Številka transakcijskega računa: SI56 0310 0100 3363 735

  ali z aktivnim sodelovanjem pri projektih

  VLADISLAV STRES
  Fabianijeva 45,

  1000 Ljubljana

  vladislav.stres@siol.net

  GSM  031 578 981  O VIZUALIZACIJI UMETNIN

 • STARA SPLETNA STRAN VLADISLAVA: STRESA

   

  domov